EXCLUSIV. Factură fictivă de 320 de miliarde pentru acoperirea evaziunii de la Mike Security! Prea puțin pentru Curtea de Apel Timișoara!

Motivarea sentinţei Curţii de Apel Timişoara prin care cei trei reţinuţi în dosarul Mike Security Group sunt eliberaţi din arest şi puşi sub control judiciar este halucinantă: nu s-ar fi zădărnicit urmărirea penală!

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Caraş-Severin a decis arestarea preventivă a celor trei pioni importanţi ai evaziunii de la Mike Security Group: Viorel Pistol, Olivia Matei și Florel Tănăsie. Apelul făcut însă la Timişoara a adus o situaţie de neimaginat, cei trei fiind puşi doar sub control judiciar! Şi asta, în condiţiile în care referatul propunerii de arestare preventivă abundă, cel puţin în ceea ce-i priveşte pe Viorel Pistol şi Olivia Matei, în încercări nenumărate de a obţine facturi fictive pentru acoperirea evaziunii! Una dintre facturi are o valoare halucinantă! De 32 de milioane de lei noi (adică 320 de miliarde de lei vechi!), Viorel Pistol contactând zeci de oameni de afaceri pentru obţinerea acestor facturi, iar Olivia Matei deplasându-se chiar şi până în Ucraina pentru a cumpăra cu 15.000 de euro o asemenea factură fictivă!

Au ridicat tot și nu prea!

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Timişoara a stabilit însă că inculpații încătușați de Tribunalul Caraș-Severin nu s-au sustras urmăririi penale, că n-au încercat să ascundă documente anchetatorilor şi că au avut o conduită procesuală exemplară! Cu toate că stenogramele sunt pline de încercări disperate de a masca prejudiciul şi de a obţine acte justificative salvatoare! Lăsaţi în libertate, cel puțin teoretic, cei trei pot acum liniştiţi să ia legătura cu eventuali afacerişti sau firme la care procurorii încă nu au reuşit să ajungă. Judecătorul Curţii de Apel reţine că documentaţia firmei SC Mike Security Group e ridicată de procurorii DIICOT şi că nu mai poate fi modificată, dar urmărirea penală include peste 20 de firme, iar documentaţia majorităţii dintre ele nu a fost ridicată de DIICOT!

La Timișoara nu se arestează așa ușor!

Practic, instanța nu a considerat periculos un tip care dintr-o singură factură face evaziune de 320 de miliarde de lei vechi! Un tip care cumpără cu câteva zeci de mii de euro asemenea facturi din Ucraina! Care înfiinţează și desființează firme doar pentru a şterge urmele evaziunii! „Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni. Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”, scrie judecătorul de drepturi şi libertăţi al Curţii de Apel Timişoara în motivarea sentinţei.

„Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. Condițiile prevăzute de art. 223 trebuie să fie îndeplinite și în cazul în care, față de inculpat se dispune o măsură privativă de libertate mai puțin restrictivă, respectiv arestul la domiciliu sau controlul judiciar, judecătorul trebuind să verifice în plus și dacă această măsură este nu numai necesară, dar și suficientă pentru realizarea scopului prev. de art. 202 alin. 1 C. pr. pen., respectiv în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni. Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş-Severin a avut în vedere faptul că inculpaţii se află în situaţia prevăzută de art. 223 alin. 2 C. pr. pen. și, aşa cum rezultă din probele administrate, există suspiciunea rezonabilă că aceştia au săvârşit faptele pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală. În ceea ce priveşte celelalte condiţii prevăzute de textul legii mai sus arătat, Judecătorul de Drepturi şi Libertăţii din cadrul Curţii de Apel Timişoara constată faptul că la dosar nu s-a depus niciun fel de probă din care să rezulte faptul că inculpaţii au încercat să influenţeze alţi participanţi la comiterea infracţiunii, martori sau experţi sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament”, se mai arată în respectiva motivare.

N-a găsit nicio dovadă!

Dar, concluzionează magistratul, „în cauză nici nu s-ar putea vorbi despre sustragerea, alterarea, ascunderea unor mijloace materiale de probă, atâta timp cât întreaga documentaţie contabilă a fost ridicată de către organele de urmărire penală în vederea efectuării unor expertize financiar-contabile pe baza cărora să se poată stabili cu certitudine natura şi întinderea prejudiciului cauzat prin comiterea faptelor. De asemenea, în speţă nu s-au depus niciun fel de dovezi că inculpaţii au fugit ori s-au ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, ori au făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte, şi nici faptul că în cauză inculpaţii ar fi încercat să realizeze o înţelegere frauduloasă cu persoana vătămată sau pregătesc săvârşirea unor noi infracţiuni”. Exact pe dos față de ceea ce arată procurorii DIICOT în referatul de arestare preventivă!

Viorel Pistol, creierul macrocriminalității economice!

Începând cu anul 2010, pe raza judeţului Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat ce a desfăşurat activităţi din sfera macrocriminalităţii economice, constând în infracţiunea de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Liderul grupării, Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian, beneficiind de sprijinul celorlalţi membri, a pus bazele unui mecanism evazionist ce presupunea trei circuite distincte, dar complementare, al căror obiectiv era reprezentat de păstrarea SC Mike Security Group SRL într-o aparentă sferă a legalităţii, sustragerea acesteia de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi asigurarea bunului mers al afacerii, având în vedere că SC Mike Security Group SRL este privită ca o «emblemă» a grupului infracţional”, reţin procurorii DIICOT la dosar.

Primul circuit constă în relaţiile directe, atât între societăţile administrate sau controlate de membrii grupării, cât şi în relaţiile cu alte societăţi comerciale din ţară, renumite pentru comiterea de infracţiuni din sfera evaziunii fiscale sau folosite, la nivel naţional, de reţele de evaziune fiscală, relaţii comerciale ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale şi care au avut un singur scop: înregistrarea în contabilitate şi evidenţierea în declaraţiile fiscale a unor facturi fictive pentru debitarea conturilor societăţilor comerciale controlate de membrii grupului infracţional şi, nu în ultimul rând, diminuarea bazei impozabile sau taxabile.

Al doilea circuit evazionist conceput de membrii grupării a presupus înfiinţarea/preluarea prin interpuşi a unor societăţi comerciale cu comportament similar sau quasi-similar celor de tip fantomă al căror rol era acela de „cedare” a dreptului de folosinţă asupra personalului angajat în interesul SC Mike Security Group SRL, în realitate personalul angajat sau preluat de aceste societăţi comerciale fiind chiar personalul pe care SC Mike Security Group SRL îl angajase anterior şi îl folosea în mod curent în desfăşurarea obiectului de activitate.

„Pentru diminuarea costurilor cu personalul, liderul grupării Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian, a identificat şi pus în practică «soluţia» mutării scriptice a personalului pe celelalte firme controlate, astfel ca sarcina fiscală a angajatorului să fie transmisă acestor firme şi absolvită astfel SC Mike Security Group SRL”, mai scriu procurorii antimafia.

Un al treilea circuit presupune evidenţierea unor relaţii comerciale fictive între SC Mike Security Group SRL şi alte societăţi controlate de Pistol-Ivan Viorel, fie direct, fie prin intermediul altor membri ai grupului infracţional pe care acesta îl coordonează, scopul fiind diminuarea artificială a bazei impozabile sau taxabile. Ulterior, aceste operaţiuni comerciale fictive sunt stornate de regulă înainte de efectuarea de către organele fiscale abilitate a unor controale la aceste societăţi, tocmai în scopul de a evita descoperirea problemelor generate de înregistrarea în evidenţele contabile a acestor facturi fictive. După finalizarea controlului, se reia circuitul evazionist, fiind efectuate alte înregistrări de operaţiuni comerciale fictive.

Acest circuit fraudulos presupune înregistrarea în contabilitatea SC Mike Security Group SRL a unor facturi fictive emise de societăţi comerciale controlate de inculpatul Pistol-Ivan Viorel-Călin-Marian prin administratori, membri ai grupului infracţional coordonat de el, dar şi alte societăţi comerciale din ţară. Aceste facturi fictive, la momentul înregistrării şi declarării către organele fiscale, determină diminuarea artificială a bazei de impozitare, în beneficiul SC Mike Security Group SRL, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului prin denaturarea situaţiilor financiar-contabile. „Precizăm că avantajul fiscal de care beneficiază SC Mike Security Group SRL este generat de neînregistrarea, nedeclararea şi neachitarea de către agenţii economici furnizori ai facturilor fictive (agenţi economici care au un comportament de tip fantomă) a obligaţiilor scriptice rezultate”, consemnează actele de la dosar.

Grup infracțional și firme fantomă!

Din probele administrate în cauză a rezultat existenţa unui grup infracţional organizat care a acţionat coordonat în baza unei rezoluţii infracţionale unitare şi a unei organizări tip piramidal. Pe parcursul documentării cauzei a fost monitorizată o amplă acţiune de înfiinţare a unui număr de patru societăţi comerciale de tip fantomă, acţiune demarată ulterior identificării de persoane care în schimbul unor beneficii de ordin material să îşi asume responsabilitatea ce îi revine unui administrator. Această activitate a fost coordonată ,,din umbră” de liderul grupării, persoanele care s-au ocupat în mod direct de înfiinţarea societăţilor comerciale fiind două dintre persoanele sale de încredere. Grupul infracţional a luat fiinţă în urmă cu aproximativ cinci ani, pe parcursul funcţionării ,,îmbunătăţindu-şi” metodele de sustragere de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. Tot pe parcursul funcţionării, liderul grupării a căutat, în scopul perfecţionării modurilor de operare folosite la comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, să atragă în cadrul grupului persoane cu anumite specializări, calităţi, însuşiri şi chiar ,,relaţii” care să îi asigure obţinerea unor ,,contracte” importante la nivel naţional. Procurorii mai arată că grupul infracţional este organizat dintr-un număr de 55 de membri care acţionează coordonat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. Durata de funcţionare a societăţilor comerciale este relativ scurtă. După ce sunt utilizate o perioadă de aproximativ un an, societăţile sunt introduse în insolvenţă şi ulterior radiate din Registrul Comerţului, tocmai în scopul de a îngreuna eventualele controale din partea autorităţilor statului, lucru des întâlnit în practicile evazioniste. Ulterior sunt înfiinţate alte societăţi comerciale care preiau modul de operare sau, mai exact, scopul celor radiate. Majoritatea societăţilor comerciale au declarate sedii comerciale fictive. Societăţile nou-înfiinţate după radierea celor „uzate” preiau chiar sediile secundare ale acestora, în multe dintre cazuri fiind vorba despre imobile deţinute de liderul grupării împreună cu soţia sa.

Relevantă pentru demonstrarea activității infracționale a lui Pistol, au arătat procurorii, este și convorbirea telefonică din data de 06.07.2015, ora 20:26:11, purtată de patronul Mike Security şi Mihaela Constantin, discuție legată de procesul de înfiinţare de noi societăţi comerciale de tip fantomă. Din convorbire rezultă şi fictivitatea sediilor sociale declarate de către aceste societăţi comerciale, dar şi urgentarea înfiinţării celei de-a patra societăţi comerciale pentru a putea distribui angajaţii pe aceste firme:

”(…)..PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Deci contractul…

CONSTANTIN MIHAELA: Zi.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: A trecut şi ziua de azi. Contractul către… două le-am deschis, mai e una, nu ştiu până le rezolv. Nu mai putem merge. Că săptămâna viitoare este în şase. Ai înnebunit?  

CONSTANTIN MIHAELA: Şi…

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Din 15 tre să dăm drumu să le împărţim. Două îs făcute, mai îmi trebe contractul ca să deschidem şi a treia, da îmi trebe contractul ca să pun sediu.

CONSTANTIN MIHAELA: Bine.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Ţi-am zis, una punem acolo şi unde mai… am pus una la Oraviţa, înţelegi? Una mai încolo la mama dracu pe la… prin sate am pus, înţelegi? Asta-i a treia şi mai deschidem una cu d-asta să de patru.

CONSTANTIN MIHAELA: Deci pun una pe Republicii 11. Da?

gif card de energie dacus 1000x100

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Da. Şi mâine te sun cu d-asta, îţi dau numărul lu OLIVIA şi te întâlneşti cu OLIVIA.

CONSTANTIN MIHAELA: Bine. (?)

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Bun?

CONSTANTIN MIHAELA: Da. Bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Numa îi dai contractul cu d-asta.

CONSTANTIN MIHAELA: Bine. Unu… bun. Hai să vorbesc… o să scot… da n-ai luat de la aia nimica, nicio hârtie nimic n-am, Asociaţia aia cum îi zice.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: De la cine?

CONSTANTIN MIHAELA: De la NUŢI.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: (?) N-am luat cu d-ast, ai zis că dăm contractul cu d-asta şi tot ce mai mai să deschidă (?). 

CONSTANTIN MIHAELA: Bun, lasă că văd io cum fac mâine dimineaţă să ajung la Registru şi am fost azi la Registrul Comerţului.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Păi. Te duci la NUŢI mâine cu d-asta.

CONSTANTIN MIHAELA: Fusăi la Registrul Comerţului azi.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Păi prima audienţă acolo cu d-asta.

CONSTANTIN MIHAELA: Ăhă.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Nu mai pot că nu mai se poate. Îi şase, îi şapte din 15 tre să se apuce ăştia de lucru, că ştii că tre să dai (?) că de la întâi să treacă pe firma (?) şi tre să… să-i împărţim cu asta. Mâine să le dăm lu EUGEN.  

CONSTANTIN MIHAELA: Bun.

PISTOL IVAN VIOREL CĂLIN MARIAN: Mâine să-i spui lu ăia cum le cheamă şi cu d-asta, mă înţelegi, că las că o şi sun eu. Înţelegi?(…)”.

CITEȘTE ȘI:

Tupeu și sfidare mai rar întâlnite! Ciobanu s-a întors la ITM, instituție care a închis ochii la fărădelegile patronului Mike Security!

Armata „Mike Security”, la negru! Prefectul Ciobanu i-a ținut spatele!

EXCLUSIV. Directorul juridic al Fiscului contestă controlul judiciar în dosarul „Mike Security”! De la volanul limuzinei dăruite de Pistol! (UPDATE)

Cu dedicaţie pentru gruparea infracţională „Mike Security”! De la PSD, milioane! De la PDL, probleme!

Prefectul Ciobanu a ascuns relațiile contractuale cu Mike Security! Limuzinele lui Pistol, la dispoziția oamenilor cu influență!

EXCLUSIV. Şef de bancă implicat în frauda de la Mike Security! Pistol retrăgea bani din conturi poprite!

SCANDALOS. Protecție de stat pentru firma de pază Mike Security! De la Fisc, de la ITM, de la prefect, de la toată lumea!

 

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/