Direcția Silvică n-a făcut nicio presiune pentru tăierea lemnului în arii protejate! „Parcul Național nu are plan de management aprobat”

Direcția Silvică a fost acuzată de presiuni făcute asupra Consiliului Științific al Parcului Național Semenic – Cheile Carașului pentru aprobarea unor tăieri în arii protejate. Instituția spune însă că nici nu se pune problema unor astfel de solicitări, atâta vreme cât „Parcul în cauză nu are plan de management aprobat”.

După ce fostul președinte al Consiliului Științific al Parcului Național Semenic – Cheile Carașului, Silviu Constantin, a acuzat Direcția Silvică de presiuni făcute la adresa forului pe care îl conducea în vederea aprobării unor tăieri de lemn în zone protejate (https://expressdebanat.ro/presiuni-ale-directiei-silvice-pentru-defrisari-in-rezervatii-si-zona-de-protectie-din-parcul-national-semenic/), instituția silvică din Caraș-Severin aduce lămuriri:

„Direcția Silvică Caraș-Severin nu a solicitat niciodată, Administrației Parcului Național Semenic – Cheile Carașului, aprobarea recoltării masei lemnoase din zonele de protecție strictă sau integrală, zonate conform OM 552/2003, având în vedere faptul că, la această dată, Parcul în cauză nu are plan de management aprobat.

Amenajamentele silvice de pe raza Parcului Național Semenic – Cheile Carașului sunt aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, soluțiile tehnice adoptate fiind în concordanță cu zonarea internă a parcului, aprobată prin OM 552/2003.

Rezervația Naturală Berzăvița, la care se face referire în articol, se află pe raza Ocolului Silvic Văliug, UP III Băile, IV Berzăvița și V Fața Beții, are o suprafață de 2695,7 ha, fiind amplasată în zona de conservare durabilă a Parcului Național Semenic – Cheile Carașului, corespunzând categoriei IV IUCN – rezervație naturală de tip forestier. Conform OUG 57/2007, în vederea menținerii stării favorabile a habitatelor, managementul acestora se realizează prin măsuri active de gospodărire.

În cazul Rezervației Berzăvița nu se cunoaște exact obiectul conservării, neexistând nici un studiu fundamentat pentru declararea acestei rezervații naturale, în baza căruia a fost înscrisă în anexa 1 la Legea nr. 5/2000.

În arboretele respective au fost realizate lucrări de transformare spre grădinărit de câteva decenii, ele fiind propuse prin amenajamentul silvic din 1961 și prin amenajamentele ulterioare, până în prezent, fiind un experiment unic în România și în Europa, prin care structurile arboretelor astfel gospodărite conduc spre structuri apropiate de cele ale pădurii naturale.

Lucrările de punere în valoare și exploatare a masei lemnoase au fost executate sub directa îndrumare a domnului dr. ing. Carcea Filimon, inițiatorul proiectului privind aplicarea tratamentului grădinărit la Ocolul Silvic Văliug. Amenajamentul întocmit în anul 2012, de asemenea prevede continuarea tăierilor de transformare spre grădinărit în unitățile amenajistice încadrate în rezervație.

În data de 21.09.2017, Academia de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu Șișești” a organizat o dezbatere pe tema continuării experimentului (întrerupt începând cu anul 2013) privind transformarea structurilor echiene ale arboretelor din Rezervația Naturală Berzăvița, unde s-a expus situația critică a acestui experiment de lungă durată și care se află abia la jumătatea perioadei de aplicare. În urma dezbaterilor, în unanimitate, factorii de decizie de la nivel național participanți au concluzionat că se impune, în beneficiul acestor arborete, continuarea și finalizarea experimentului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În ceea ce privește atacurile de ipidae din zona Semenic, vă informăm că la nivelul Ocolului Silvic Văliug, în ultimii ani, au fost întocmite și aprobate, derogări de la prevederile amenajamentului silvic (în urma verificărilor efectuate în teren, de o comisie stabilită în conformitate cu prevederile OM 3814/2012, din care fac parte reprezentanți ai gărzii forestiere, APM, parcului național, expertul CTAP, ai direcției silvice și ocolului silvic), datorită produselor accidentale, pentru un volum de peste 25 mii mc.

În Rezervația Berzăvița, până la finele anului 2016, au fost identificați un număr de 9345 arbori infestați și uscați, atacați de ipidae, fapt evidențiat și în nota de constatare nr. 464/13.04.2017, întocmită de reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara.

În concluzie, considerăm că Direcția Silvică Caraș Severin nu a făcut nici un fel de presiune în vederea recoltării masei lemnoase din zonele interzise, prezentând doar situațiile critice din teren, în care se află unele arborete, mai mult, întotdeauna am dat dovadă de disponibilitate și bună credință în ceea ce privește exigențele actuale de respectare și aplicare a legislației în vigoare. Vă asigurăm că suntem o instituție transparentă și, pe viitor, dacă sunteți interesați, vă vom oferi informațiile publice necesare pentru documentarea articolelor referitoare la activitatea noastră”.