Ajutor bine-venit pentru apicultorii cărășeni

Potrivit HG 716/2020 a Guvernului României, apicultorii români vor putea beneficia și în acest an de un ajutor de minimis pentru familiile de albine, sprijin prin care să recupereze o parte din pierderile cauzate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile, manifestate în perioada lunilor martie-mai.

Printre beneficiarii acestui program se pot aminti:

– apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;

– apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

– persoanele juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii, care dețin efective de familii de albine . (Art.5).

Referitor la condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis, apicultorii trebuie:

– să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

– să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

În atenția celor care vor să aplice pentru obținerea ajutorului de stat, iată care sunt documentele necesare la întocmirea dosarului:

– copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

– copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a);

– copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

– dovadă cont activ bancă/trezorerie;

– copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

Depunerea cererilor și a documentelor însoțitoare se poate face până la mijlocul acestei luni, mai exact, până marți, 15 septembrie.

Acest sprijin reprezintă un ajutor care să le asigure beneficiarilor continuarea ciclului de producție, în cuantum de 25 lei/familia de albine.

Sursa foto principal: capital.ro