Schemă cărăşeană de fraudare a fondurilor europene, decriptată de procurorii DNA!

explo 1000x200

Procurorii anticorupţie devoalează modul în care un primar de comună s-ar fi folosit de documente false ori inexacte pentru a obţine, din partea consilierilor locali, voturile necesare accesării de fonduri europene. A accesării ilegale, după cum încearcă să demonstreze în instanţă DNA!

Informaţia primară aţi aflat-o din Express de Banat în toamna anului trecut, atunci când DNA comunica faptul că a trimis în judecată toată conducerea Primăriei Domaşnea, dar şi doi consilieri locali, pentru presupuse infracţiuni de corupţie şi fraudarea fondurilor APIA.

CITEȘTE ȘI:

Primarul şi viceprimarul din Domaşnea, trimişi în judecată de DNA!

DNA a trimis în judecată toată conducerea Primăriei Domaşnea

Petru Lorinț, în calitate de primar al comunei Domașnea, a formulat, în perioada 2013-2014, cereri de sprijin pe suprafață la APIA Caraș-Severin folosind, susţine DNA, documente false sau inexacte, pe baza cărora a obținut subvenții pe suprafață din fondurile UE în sumă de 557.681,49 lei pentru campania agricolă a anului 2013, respectiv a încercat să obțină subvenții pentru campania 2014 suma de 316.862,15 euro. El ar fi fost ajutat, în activitatea sa presupus infracțională, de către Petru Benghia, atunci viceprimar, Zărie Benghia şi Ioan Românu, consilieri locali, precum și Cornelia Cloșanu, la data faptelor bibliotecar la Primăria Domaşnea.

Totodată, „la data de 5 septembrie 2015, inculpatul Lorinț Petru, în calitate de primar (funcţie pe care o ocupă şi în prezent, urmare a alegerilor locale din 2016 – n.r.), a emis o adresă cu conținut fals pentru a zădărnici aflarea adevărului în prezenta cauză penală și a folosit înscrisuri certificate conform cu originalul pe care le-a înaintat Direcției Naționale Anticorupție despre care avea cunoștință că sunt întocmite în fals de către inculpații Benghia Petru și Cloșanu Cornelia“, se arată în rechizitoriul DNA.

Referitor la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, prin care s-au obținut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 181 din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, republicată în 2007, procurorii prezintă detaliat modul în care a acţionat primarul.

Contextul legal de operare

În anii 2013 și 2014, s-au acordat fermierilor solicitanți plăţi în cadrul mai multor scheme şi măsuri de sprijin, ocazie cu care Consiliul Local Domașnea, în calitate de fermier, a solicitat subvenții pe suprafață pentru campaniile 2013 și 2014 și a obținut doar pentru anul 2013, în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin: Schema de plată unică pe suprafaţa (SAPS); Măsuri de dezvoltare rurală: Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) – Măsura 211, Plăţi de agro-mediu – Măsura 214, pentru pajişti cu înaltă valoare naturală și practici agricole tradiţionale.

Banii puteau fi obţinuţi în numele Consiliului Local Domaşnea, însă doar în anumite condiţii. Conform Ordinului MADR nr. 246/2008, „Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată numai pentru pajiştile permanente deţinute de acestea pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune sau de închiriere ori pe care nu păşunează animalele fermierilor, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare. Suprafeţele pentru care consiliile locale depun cerere de plată şi care nu sunt utilizate în scopuri productive trebuie să fie cuprinse într-un plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire în scopul respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu”.

Şedinţa din Domaşnea, despre pajiştile din Cornereva şi Teregova

Primarul Petru Lorinţ a convocat Consiliul Local Domașnea în ședință extraordinară pentru data de 03.06.2013, având inclus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre inițiat de către el, privind aprobarea depunerii cererii unice de plată pe suprafață pentru anul 2013, cu privire la pajiștile în goluri alpine aflate în proprietate publică a comunei Domașnea.

„Pentru a da mai multă credibilitate și a-i determina pe membrii Consiliului Local să voteze, inculpatul Lorinţ Petru a prezentat în ședință că este deținută în proprietate publică o suprafață totală de 419 ha de pajiști, situate în golurile alpine de pe raza unităților administrativ teritoriale, comunele Cornereva și Teregova, pajiști cu privire la care menționează că vor fi utilizate de către crescătorii de animale de raza comunei Domașnea“, precizează procurorii anticorupţie.

În expunerea de motive, primarul menţiona că nu se poate concesiona suprafața de pajiște alpină, urmând a fi respinsă cererea depusă de către Asociația Crescătorilor de Animale din Domașnea, pe motiv că, până la acel moment, nu au fost publicate Normele de Aplicare ale OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor, pentru a se putea stabili procedurile de acordare în concesiune a pajiștilor alpine către persoane fizice sau juridice. Dar una din condițiile esențiale pe care trebuia să le îndeplinească Consiliul Local Domașnea pentru a putea solicita sprijin pe suprafață era tocmai aceasta: să nu existe cereri de concesionare a pajiștilor din partea crescătorilor de animale. Motiv pentru care, sub diverse motive, au fost respinse cererile crescătorilor de animale din comuna Domașnea.

Pentru a se putea depune cererea de obținere a sprijinului pe suprafață, era nevoie și de o hotărâre a Consiliului Local Domașnea, care a și adoptat Hotărârea nr. 20 din 06.06.2013, prin care s-a aprobat depunerea cererii unice de plată pe suprafață pentru anul 2013, pentru pajiște gol alpin proprietatea publică a Comunei Domașnea, terenuri situate pe UAT Cornereva și UAT Teregova, în suprafață totală de 419 ha. Din cuprinsul Hotărârii 20/06.06.2013 pentru suprafețele cu privire la care Consiliul Local Domașnea urma să depună cerere unică de plată, rezultă că nu ar fi existat cereri conforme, fiind împuternicit primarul comunei Lorinţ să depună cererea unică de plată la APIA Caraș-Severin.

Cererile numite „neconforme“ sunt sau nu cereri?

Procurorii subliniază însă că, „potrivit procesului-verbal de ședință, dar și proiectului de hotărâre (expunere de motive), la nivelul Primăriei Domașnea au existat totuși cereri de concesiune a pajiștilor alpine depuse de către Asociația Crescătorilor de Animale, dar și de către o serie de persoane fizice precum (…), (…), (…), (…),(…),(…) și (…), cu privire la care Consiliul Local Domașnea nu s-a pronunțat în cadrul ședinței, limitându-se a menționa în cuprinsul hotărârii că nu au fost depuse cereri conforme. În perioada februarie-iunie 2013, au fost depuse un număr de 35 de cereri pentru concesionarea unor suprafețe de pajiști“.

Enumerate în rechizitoriu, cererile de concesiune depuse de către cetățeni în cursul lunilor februarie și mai 2013 au primit răspuns din partea Primăriei Domașnea cu privire la completarea acestora, cu mențiunea că Asociației Crescătorilor de Animale Domașnea i s-a comunicat faptul că nu se pot concesiona suprafețe de pășune naturală având în vedere modificările legislative în domeniu, în sensul că nu au fost publicate până la acel moment Normele Metodologice de aplicare a OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. „Din acest punct de vedere, niciun document întocmit cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local Domașnea din 06.06.2013 nu face referire la motivele ce au dus la încadrarea cererilor de concesiune depuse ca fiind neconforme, respectiv cu ce completări să vină persoanele fizice pentru a putea concesiona“, mai menţionează procurorii. În cuprinsul procesului-verbal de ședință, este specificat doar faptul că sunt solicitate spre concesiune pajiști alpine de către o parte dintre cetățenii menționați, solicitări cu privire la care primarul precizează că este necesar a fi organizate licitații publice în acest sens, dar care nu pot fi desfășurate în viitorul apropiat, arătând că termenul de depunere al cererilor unice de plată la APIA este stabilit la data de 10.06.2013.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. 2 din O.U.G. 125/2006 republicată pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA și se înregistrează în Sistemul integrat de administrare și protocol. De asemenea, cererile de plată pot fi depuse și până la data de 9 iunie, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.

„Cu toate acestea, fără a se da curs solicitărilor crescătorilor de animale și fără a face precizări în cuprinsul Hotărârii nr. 20/06.06.2013 cu privire la existența acestora, Consiliului Local Domașnea, prin împuternicit inculpat Lorinţ Petru, în calitate de primar al comunei Domașnea, formulează la data de 10.06.2013 cerere unică de plată pe suprafață la APIA – Centrul Județean Caraș-Severin, pentru suprafața de 418,90 ha, înregistrată sub nr. 57940/10.06.2013“, se arată în rechizitoriu.

Cu ocazia formulării cererii unice de plată, primarul Lorinţ a depus și Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2013 – declarație de eligibilitate înregistrată sub nr. 7551/10.06.2013 și avizată de către Consiliul Local Domașnea, prin Zărie Benghia. „În cuprinsul declarației de eligibilitate este asumată de către Consiliul Local Domașnea, prin împuternicit inculpat Lorinţ Petru, îndeplinirea unor condiții esențiale pentru eligibilitate, prin care și aceea conform căreia suprafețele pentru care se solicită plată nu sunt utilizate de către alți fermieri și nu sunt solicitate spre utilizare de către organizații și asociații ale crescătorilor de animale, fiind desfășurată activitate agricolă în nume propriu“, subliniază DNA.

Planul tehnic, făcut din glezne

Având în vedere asumarea respectării Bunelor Condiții Agricole și de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafață agricolă a exploatației, potrivit schemelor de plată accesate „sprijin pentru zona montană defavorizată – ZMD” și “plăți de agro-mediu – Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală și Pachetul 2: Practici agricole tradiționale”, în virtutea cărora beneficiarul Consiliul Local Domașnea este obligat la efectuarea unor activități de întreținere a pajiștilor alpine, Petru Lorinţ a depus la dosarul APIA și „Planul tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor permanente comuna Domașnea cu nr. 1365/06.06.2013“, înregistrat la APIA sub nr. 7554/10.06.2013. Acesta, consideră procurorii, a fost „întocmit în fals de către viceprimarul inculpat Benghia Petru și avizat de către inculpatul Lorinţ Petru“.

În cuprinsul planului tehnic sunt stabilite o serie de activități de întreținere a pajiștilor alpine, fiind menționat și că acestea vor fi executate pe o suprafață de 426 ha cu personalul angajat al Primăriei Domașnea, dar și cu beneficiarii ajutorului social, fără a fi precizate însă și blocurile fizice în cauză. Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Totodată, conform Legii 416, primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, ce se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local, putând fi reactualizat pe parcursului anului, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local.

În acest sens, „pentru anul 2013, la nivelul Primăriei comunei Domașnea, nu a fost întocmit și supus aprobării Consiliului Local Domașnea planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii ajutorului social“, au constatat procurorii.

Din cercetările efectuate ar fi rezultat că, în anul 2013, „au fost depuse și aprobate un număr de 3 cereri de ajutor social, (…), fiind întocmite totuși de către responsabilul desemnat cu ajutorul social, inculpata Cloşan Cornelia, programul anual de activități și pentru fiecare lună calendaristică, programul de activitate cuprinzând lucrările de interes local ce urmează a fi efectuate de către beneficiarii ajutorului social, semnat pentru inculpații Lorinţ Petru, în calitate de primar, și inculpatul Benghia Petru, în calitate de viceprimar“. Cloşan fusese desemnată de primar, prin Dispoziția nr. 34/2008, să preia atribuțiile de asistență socială până la ocuparea postului vacant. În 5 ani, deci, Cornelia Cloşan se specializase la locul de muncă…

Preţul eligibilităţii poate fi penal

Procurorii anticorupţie ajung astfel şi la alte presupuse falsuri: „Pentru a respecta condițiile de eligibilitate, dar și angajamentele asumate potrivit schemelor de plată accesate și anume «sprijin pentru zona montană defavorizată – ZMD» și «plăți de agro-mediu – Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală și Pachetul 2: Practici agricole tradiționale», a fost întocmit și semnat în fals, de către inculpatul Lorinţ Petru împreună cu ceilalți inculpați, Benghia Petru, Benghia Zărie și Românu Ioan, procesul-verbal de recepție a lucrărilor de întreținere/curățire a pajiștilor alpine pentru anul 2013“. Documentul a fost apoi depus de Petru Lorinţ la APIA – Centrul Județean Gorj, „însoțit de o anexă reprezentând situația de lucrări, întocmită în fals, semnată de către acesta și inculpat Benghia Petru – viceprimar“.

Din cuprinsul procesului-verbal, rezultă faptul că, la nivelul Primăriei Domașnea, s-a constituit o comisie formată din Petru Lorinţ, Petru Benghia și Zărie Benghia, care ar fi participat la verificarea și recepționarea lucrărilor de întreținere-curățire pășune pe suprafața de 418,90 ha, fiind realizate în regie proprie cu personalul angajat al Primăriei, fără însă a fi evidențiate persoanele executante. Anexat acestui proces-verbal de recepție, a fost depusă și o „situație de lucrări” ce cuprinde o serie de activități ce ar fi fost efectuate, respectiv activități de curățire executate în regie proprie.

Ultimul pas pentru a se intra în posesia banilor solicitaţi pentru anul 2013 a fost făcut în toamna acelui an. Procurorii DNA sunt categorici din nou: „Perseverând în activitatea infracțională, inculpatul Lorinţ Petru, în calitate de primar al comunei Domașnea și reprezentant al Consiliului Local Domașnea, depune la data de 07.10.2013 o declarație pe proprie răspundere falsă, înregistrată la APIA Caraș-Severin sub nr. 13650/10.10.2013, din cuprinsul căreia rezultă că, pe pajiștile alpine, s-au efectuat lucrări de curățire a vegetației cu personalul și mijloacele proprii ale instituției prin curățirea terenului de pietre, defrișări resturi vegetale, fiind specificat și că «suprafețele sunt întreținute în bune condiții agricole și de mediu conform legislației în vigoare» (…), deși în realitate niciodată nu fuseseră efectuate asemenea lucrări. Pe baza documentelor și declarațiilor false depuse de către inculpatul Lorinţ Petru, APIA Centrul Județean Caraș-Severin, la data de 31.10.2013, a emis Decizia de plată în avans nr. 2106493 pentru suma de 93.494,03 lei, reprezentând avansul pentru «plată unică pe suprafață (SAPS)» (…). Ulterior, APIA Caraș Severin a emis decizia nr. 2441447 din 06.12.2013 de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2013, în cuantum total de 464.187,46 lei, reprezentând «plată unică pe suprafață (SAPS)», în cuantum de suma de 96.986,61 lei, pentru “plăți compensatorii pentru zona montană defavorizată (ZMD)» – suma de 89.345,69 lei, iar pentru «plăți pentru agromediu – Pachet 1 (Pajiști cu înaltă valoare naturală)» – suma de 189.307,92 lei și în cadrul schemei «plăți pentru agromediu – Pachet 2 (Practici agricole tradiționale)», suma de 88.547,24 lei“.

În concluzie, pentru campania agricolă a anului 2013, Consiliul Local Domașnea a încasat de la APIA Centrul Județean Caraș-Severin, cu titlu de sprijin pe suprafață, suma totală de 557.681,49 lei, pe baza documentelor, considerate de procurori false, depuse de primarul Petru Lorinţ. Dar acuzele DNA nu se opresc aici. În anii următori, deşi nu s-a reuşit atragerea altor sume de bani, după cum susţin procurorii, primarul Petru Lorinţ a continuat sarabanda de infracţiuni, ultima „cărămidă“ fiind pusă odată cu intrarea pe fir a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Asupra acestora vom reveni, mai cu seamă că începe şi procesul. Apărătorul primarului Petru Lorinţ, avocatul Cosmin Bolosin, atrage atenţia că trebuie avută „în vedere prezumţia de nevinovăţie de care se bucură clientul meu până la pronunţarea unei sentinţe definitive în acest dosar”. Ceea ce şi facem. Avem în vedere şi scriem ce avem.

Foto: http://www.explozivnews24.ro/

banner 970 x 250