Operatori economici invitați să acceseze ajutoare de stat!

1000x100 (5)

În cadrul acordului de colaborare încheiat de Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timșoara, cei mai importanți operatori economici sunt invitați la evenimentul organizat în data de 13 mai, la sediul din Piața Victoriei. Evenimentul are ca scop promovarea şi mediatizarea la nivel teritorial a schemei de ajutor de stat instituită de HG 807/2014, prin întruniri cu frecvenţă lunară. 

Hotărârea de Guvern nr. 807/2014, modificată prin H.G. nr. 476/2018, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acorda sume sub forma de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi cele legate de închirierea construcţuiilor aferente investiţiei iniţiale.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii 31/1990.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Cele mai importante modificări aduse HG 807/2014 anul acesta sunt următoarele:

  • Valoarea minimă a investiţiei s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aproximativ 3 milioane de euro);
  • Bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane de lei, echivalentul a 145 milioane de euro.

Cererile de acord pentru finanţare se depun în sesiune continuă până la epuizarea bugetului anual. Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate la art. 15 din HG 807/2014, cu modificările ulterioare, precum şi în „Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat”.

banner 970 x 250