Harrison te face expert în achiziții publice în numai 5 zile!

38 de ore de curs intensiv susținut de specialiștii Harrison, în cadrul unui program de specializare autorizat de ANC, sunt suficiente atât ofertanților, cât și autorităților contractante pentru a obține un certificat profesional recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației – diploma de Expert Achiziții Publice!

În numai 5 zile, fiecare cursant va dobândi cunoștințele necesare pentru a putea planifica achiziții publice, pentru a putea derula proceduri de atribuire sau pentru a finaliza astfel de proceduri.

Agenda de curs cuprinde:

 • Legislaţia naţională în materia achizițiilor publice;
 • Principiile și planificarea achiziţiilor publice, alegerea procedurilor de atribuire și întocmirea PAAP-ului;
 • Dezvoltarea abilităţilor de completare corectă a documentaţiilor de atribuire; Criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerinţelor respective;
 • Cerinţe privind garanţia de participare şi cea de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
 • Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare;
 • Componența şi structura caietului de sarcini;
 • Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului;
 • Aplicarea corectă a criteriilor de calificare/selecţie şi/sau atribuire stabilite pentru evaluarea ofertelor;
 • Reguli de depunere şi prezentare a ofertelor;
 • Evaluarea corectă a propunerilor tehnice şi financiare;
 • Cazuri de anulare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
 • Structura dosarului de achiziţie, cu toate documentele impuse de legislaţia aplicabilă; Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor.

Cursul care ajută la dezvoltarea capacităților necesare pentru a gestiona activitățile specifice în achizițiile publice se va desfășura în Reșița, în perioada 15-19 aprilie, într-o locație ce va fi aleasă în funcție de numărul celor înscriși. Costurile participării la acest curs sunt în valoare de 1.100 lei, aici fiind incluse toate materialele de curs, eliberarea diplomei, precum și coffee break. Harrison oferă  consultanță specializată și cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice din 2010, iar trainerii care susțin cursurile sunt Experți Achiziții Publice și formatori certificați ANC.