Deşi în insolvență, Meridian 22 continuă să gestioneze rețelele de apă și canal din Lugoj

Consilierii municipali, reuniți în ședință extraordinară la începutul acestei săptămâni, au votat prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice pentru asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Contractul de delegare va fi valabil până la momentul preluării definitive a serviciilor de către Aquatim SA, dar nu mai târziu de 21 noiembrie 2024, când expiră licența de operare pe apă-canal a „Meridian 22”.

După cum se știe, la nivelul municipiului Lugoj, furnizarea serviciilor de apă-canal este asigurată de societatea „Meridian 22”. Societatea are ca unic acționar Municipiul Lugoj, reprezentat prin Consiliul local municipal.

Primul contract de delegare a gestiunii din 24 august 2018 a fost încheiat pe o perioadă de cinci ani.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Între timp, din cauza situației financiare a societății și a riscului imediat de intrare în incapacitate de plată, a apărut problema, foarte serioasă, a imposibilității asigurării continuității serviciilor de apă-canal la Lugoj.

În aceste condiții, la 9 februarie 2021, s-a aprobat inițierea procedurii de insolvență la „Meridian 22”, cererea fiind înaintată Tribunalului Timiș, care a admis solicitarea.

Misiunea administrației locale este de păstra continuitatea serviciilor de apă-canal. Având în vedere îngreunarea procedurii de predare, tranziția fiind prelungită de situația juridică a unor imobile, s-a decis prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare până la momentul predării / preluării gestiunii de către Aquatim, dar nu mai târziu  de 21 noiembrie 2024.  Proiectul a fost aprobat cu unanimitatea votului celor 17 consilieri prezenți din totalul de 19.

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/