ANUNȚ PUBLIC

Orașul Oțelu Roșu, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș- Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,, AMENAJARE PROMENADĂ DE-A LUNGUL RÂULUI BISTRA PE PARTEA STÂNGĂ, PE O LUNGIME DE CCA 2 KM ȘI MODERNIZARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, ORAȘ OȚELU ROȘU, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN’’ propus a fi amplasat în intravilanul Orașului Oțelu Roșu, domeniul public.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Resița, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 – 15.00 și vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

1000x100 casa brutarului

 

Primar,
LUCA MĂLĂIESCU