ANUNȚ PUBLIC

 

UAT Muncipiul Reşiţa anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul Cadastral 33 Ţerova din UAT Reşiţa, începând cu data afişării 03.04.2023, pe o perioadă de 60 de zile (calendaristice), la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, strada Petru Maior nr. 2, Bloc 800, Etajul 3, Sala de şedinţe, conform art. 14, alin. (1) şi alin. (2) din Legea Cadastrului şi a publicităţii imobiliare Nr. 7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa şi pe site-ul ANCPI.

1000x100 casa brutarului

 

Primar,
POPA IOAN