Amenzi usturătoare pentru cei care își bat joc de mediu! Cât riscă să plătească cei care incendiază resturile vegetale?

Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş atrage din nou atenţia tuturor persoanelor fizice şi juridice cu privire la interzicerea incendierii resturilor vegetale! Cât de nocivă este această acţiune şi care sunt sancţiunile pe care le riscă o persoană care incendiază resturile vegetale de pe terenurile agricole?

Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş face un noul apel și la reprezentanții administrației publice locale pentru a intensifica acțiunile de informare și conștientizare a populației de pe raza lor administrativ teritorială, cu privire la interdicția de a incendia resturile vegetale și să verifice modul de respectare a acestei obligații.

Arderea resturilor vegetale conduce la afectarea calității solului și a aerului înconjurător, la punerea în pericol a vieților omenești, a bunurilor materiale, contribuind totodată la emisiile de gaze cu efect de seră și la producerea de disconfort populației. Având în vedere amploarea fenomenului de incendiere a resturilor vegetale de pe terenurile agricole, la nivelul instituţiilor APIA, IGSU şi GNM s-a încheiat Protocolul de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

Ce sancțiuni riscă o persoană care incendiază resturile vegetale de pe terenurile agricole?

– Pentru beneficiarii care depun cereri unice de plată la A.P.I.A. şi solicită sprijin financiar aferent schemelor şi măsurilor de sprijin, una dintre cerinţele obligatorii aferente standardului pentru bunele condiţii agricole şi de mediu este GAEC 6.2: „Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente”.

– Amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

– În acelaşi act normativ este menţionat că arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracţiune dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

– Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.