AJOFM vine în sprijinul absolvenţilor pentru integrarea acestora pe piaţa forţei de muncă

Absolvenții cărășeni ai promoției curente au la dispoziție un termen de 60 de zile de la absolvire pentru a se înscrie în evidențele Agenţiei Judeţeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aceasta constituind o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Toți absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

În ceea ce-i privește pe absolvenții de liceu, indiferent dacă au promovat (sau nu) examenul maturității, termenul de înscriere a început cu data de 30 mai, dat fiind faptul că, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.191/20 februarie 2019 al Ministrului Educaţiei Naționale, „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 29 mai 2020”.

Pentru înregistrarea absolvenților în evidențele AJOFM sunt necesare următoarele documente:
– actul de identitate;
– actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate – tipizat disponibil pe site-ul: www.anofm.ro – agenția AJOFM Caraș-Severin, la secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj și venituri de completare.

Depunerea actelor se poate face on-line, la adresa de e-mail: ajofm@cs.anofm.ro.

Sursa foto principal: realitateadecovasna.net.