Viitorul sună bine pentru Caraș-Severin!

Agricultura, cultura, educația, piața muncii și domeniul sănătății sunt doar câteva din categoriile ce apar pe lista celor vizate pentru dezvoltarea sau îmbunătățirea lor pe parcursul acestui an.

Planul anual orientativ de dezvoltare economică și socială a județului Caraș-Severin, într-o formă rezumată, cuprinde toate domeniile importante din județ care necesită atenția autorităților și a administrațiilor locale și județene.

Astfel, bazele în ceea ce privește agricultura anului 2013 au fost puse încă de anul trecut, când au fost însămânțate cu grâu, secară, orz boabe, rapiță boabe sau plante de nutreț peste 16 hectare. „În cursul anului 2013 se dorește relansarea agriculturii, creșterea cantitativă și calitativă a efectivelor de animale, producția și reproducţia acestora. Se va urmări consolidarea efectivelor de animale, îmbunătăţirea calităţii producţiilor obţinute și valorificarea superioară a acestora”, explică Ion Doran, șeful Serviciului Dezvoltare Economică și Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului.

La capitolul cultură, pe cărășeni îi așteaptă numeroase programe și acțiuni culturale, iar în ceea ce privește educația, în județ obiectivele acestui an vizează în special educația timpurie, învățământul preuniversitar, resursele umane și infrastructura.

Pentru că poluarea este o problemă constantă în numeroase zone din județ, în anul 2013 se îndreaptă refectoarele încă o dată spre această situație. „Protecția mediului înconjurător numără printre obiectivele din acest an reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, planificarea la nivel local a gestionării deșeurilor și extinderea și îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor”, mai consemnează Ion Doran.

Prin Programul de Ocupare a Forței de Muncă pentru anul 2013, peste 3.000 de șomeri din județ vor fi încadrați în muncă, pentru că în acest an se dorește scăderea reală a ratei șomajului. Iar în domeniul sănătății se dorește facilitarea accesului populației la serviciile de sănătate, dar și creșterea calității actului medical.