Tarifele de colectare a deșeurilor din Lugoj, în dezbatere publică

retim modifica tarifele

Pe site-ul Primăriei Lugoj a fost lansată o dezbatere publică privind modificarea tarifelor pentru colectarea și transportul deșeurilor.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la linkul primarialugoj.ro și la sediul Primăriei.

Primăria Lugoj a deschis o procedură de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile practicate de către Retim Ecologic Service S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor.

„Se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind majorarea, în urma ajustării, a tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale pe categorii de utilizatori, precum și a tarifelor pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale – similare/ICI și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale – similare/ICI pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 0-Ghizela, județul Timiș, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activității respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară și a cheltuielilor cu alte activități desfășurate de operatori pe fluxul deșeurilor municipale, Zona 0 Ghizela fiind aflată în delegare prin concesiune la Retim Ecologic Service S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform contractului de delegare prin concesiune.”, a transmis administrația locală.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Stiri Timisoara si Resita publicitate online dacus 05 iulie 2024 Stiri Timisoara Publicitate online Brantner 1000x100px

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până vineri, 8 septmebrie, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primarialugoj.ro; prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiș sau la sediul instituţiei, la Biroul de relaţii cu publicul, între orele 8-16.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către  Retim Ecologic Service S.A.. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 0 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 1746/22.09.2017”.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până vineri, 29 septembrie.

stiri Timisoara publicitate si promovare online banner maxagro Stiri Timisoara si Resita STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/