Tăieri ilegale de lemn în zona Semenic

Drumul județean Văliug – Slatina Timiș se confruntă cu mari probleme ce țin de transportul de masă lemnoasă care îngreunează lucrările de modernizare ale tronsonului. Mai mult decât atât, în zonă au fost înregistrate și tăieri ilegale masive de arbori.

Primăria localității Brebu Nou a inventariat o cantitate de 3.000 de metri cubi de arbori tăiați ilegal, ceea ce a produs o pagubă de 317.000 de lei. Din raportul Inspecției Silvice și de Vânătoare Caraș-Severin rezultă că situația de la Brebu Nou, care nu este singulară în județ, se datorează faptului că nu există un contract de administrare a pădurilor aflate în proprietatea publică a localității.

”Volumul arborilor tăiați și valoarea acestora au crescut față de anul trecut în pădurile private neadministrate, în schimb la Direcția Silvică s-a constatat o scădere a tăierilor ilegale în fondul forestier de stat”, ne-a declarat Romel Buzescu, din partea Inspecției Silvice și de Vânătoare Caraș-Severin.

Oficialii care lucrează în domeniul silvic au efectuat pe toată perioada anului curent controale de fond atât în pădurile proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriale, cât și în cele proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. În urma acestora, a fost înregistrat un volum total de peste 5.000 de metri cubi de arbori tăiați ilegal, ceea ce înseamnă o pagubă de aproape 650. 000 de lei.

Prejudiciile produse de tăierile ilegale de arbori din pădurile din Caraș-Severin sunt în creștere de la un an la altul. Numai anul acesta au înregistrat o creștere cu aproximativ 30 la sută față de anul 2011.