Ședință ordinară a Consiliului Județean

explo 1000x200
Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Traian Dumitrescu, a dispus 
convocarea unei ședințe pentru data de 31 mai 2016, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2016. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a 
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, 
modificată. 
 
3.Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 20 
/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2016. 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
21/27.01.2016  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2016, modificată. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Ministerului Sănătăţii pentru achiziţionarea unui aparat de ventilație neonatală în cadrul Secției Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa. 
 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” al județului Caraș-Severin domnului Ilie-Mihail Vintilă. 
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
131/23.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare. 
 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea Camerei Agricole a județului Caraș-Severin,  
emită avize consultative în vederea eliberării atestatelor de producător. 
9. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență 
și/sau de reprezentare de către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Caraș-Severin, în litigiile ce vizează măsurile dispuse prin Decizia nr.16/2016 emisă de către directorul Camerei de Conturi a Județului Caraș-Severin. 
 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 251/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea proiectului „Sistem integrat de management 
al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Caraș-Severin, reactualizat  pentru anul 2016. 
 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 32/27.01.2016 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului  de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița, cu modificările și completările ulterioare.  
 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 
244/21.12.2015 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare. 
 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
43/27.02.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare. 
 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 
122/30.07.2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Reşiţa, cu modificările și completările ulterioare. 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa. 
 
17. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
nr.29/27.01.2016 privind  aprobarea structurii organizatorice, a statului  de funcții, precum  și 
a Regulamentului de organizare și funcționare ale  Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș. 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a județului Caraş-Severin, ediţia 2016. 
 
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI CARAȘ-SEVERIN”. 
 
20. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat reprezentantului județului Caraș-Severin în Consiliul Director al Asociației „SALUS REMEDIES”. 
 
21. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Primăvara” Reșița. 
 
22. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat unui consilier județean pentru a  face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin. 
 
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
21/15.02.2013 privind aprobarea participării județului Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea Asociației „Salus Remedies”. 
 
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
nr.172/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
157/19.07.2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare. 
 
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
nr.154/19.07.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC „Fabrica de Produse Lactate” SA Oraviţa. 
 
27. Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Fabrica de Produse Lactate SA Oravița în vederea desemnării unui administrator special.  
 
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.195/2006 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare. 
 
29. Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 181 teza finală din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi a României nr. 155/29.05.2014, a Deciziei 
nr.16/29.04.2016 emisă,  de către directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin, în urma 
acțiunii de verificare „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale” 
efectuată la Direcția de  Administrare a  Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin.   
 
30. Informare despre activitatea de îmbuteliere apa minerală Perenna Premiere în asociație cu Consiliul Județean Caraș-Severin. 
 
31. Raport de activitate  al SC APERGMIN S.R.L., PE ANUL 2015. 
 
32. Raport de activitate pentru anul 2015 al SC SCHILIFT SRL. 
 
33. Raport de activitate pentru anul 2015 al SC ECOLOGICA BĂILE HERCULANE. 
 
 
35. Considerații teoretice și practice privitoare la validarea mandatului de consilier județean   articol publicat în Revista de Drept Public nr.1/2016. 
 
36. Întrebări. Interpelări 
 
Serviciul Comunicare
banner 970 x 250