Ședință extraordinară a Consiliului Județean

explo 1000x200

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 27 ianuarie 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.12.2013.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  judeţului  Caraş-Severin din credite interne, la data de 31.12.2013.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru  beneficiarii Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reşiţa, pentru  anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2014.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul  pentru Persoane Vârstnice Sfinţii Constantin şi Elena, pentru  anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap, pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A. Oraviţa, pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres reprezentantului Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul de Administraţie al S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A.Oraviţa în vederea aprobării deschiderii procedurii insolvenţei societăţii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUACARAŞ SA, pe anul 2014.

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului propriu  al judeţului  Caraş-Severin, pe anul 2014, şi estimări 2015-2017.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2014, şi a estimărilor pe anii  2015-2017.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului judeţului Caraş-Severin din credite interne, pe anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat  al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2014.

14. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei  de 1.800.000 lei prevăzută în bugetul propriu al  judeţului  Caraş-Severin la cap.67 „Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale, finanţat din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2014.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 40/31.03.2009 privind arondarea unităţilor administrativ – teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin prin înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu modificările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr. 90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 143/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către judeţul Caraş – Severin prin  Consiliul Judeţean Caraş-Severin a dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului  Pavilion 12, fost hotel Victoria, fost hotel Traian, azi locuinţe sociale, situat în oraşul Băile Herculane, str.Cernei, nr.1, judeţul Caraş-Severin.

21. Informare cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor în semestrul II/ 2013.

22. Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de către Comisia pentru Protecţia Copilului  Caraş-Severin (Semestrul II/2013).

23. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G. nr. 43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

24. Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, pe anul 2014.

25. Raport privind activitatea de protecţie civilă, pe anul 2013.

26. Raport privind capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi măsurile de optimizare a acesteia.

27. Raportul de activitate al  Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena” Caransebeş, pe anul 2013.

28. Raport de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2013.

29. Raport de activitate al Muzeului Banatului Montan Reşiţa, pe anul 2013.

30. Informare cu privire la participarea domnului Cristian Bîtea – director executiv al Direcţiei pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin – la o vizită de lucru, la invitaţia Biroului regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, ce avut loc la Borsky, Republica Serbia, în perioada 9-11 decembrie 2013.

31. Întrebări.Interpelări

banner 970 x 250

Comments

  1. ALEXANDRU NEMOIANU says:

    Ar trebui discutata si inlaturarea din functie a functionarilor cu caier penal(furt,mita,foloase necuvenite).Ma gandesc la cazul din comuna Prigor unde “primarele” Pavel Verineanu a luat mita si continua a fi in functie.Rusine!