România la Oscar. Documentarul „Colectiv”, analizat de cei mai mari critici de film

În urmă cu mai bine de cinci ani, un incendiu catastrofal a zguduit întreaga țară. În lunile următoare, ancheta în jurul tragediei a dus la unul dintre cele mai mari scandaluri politice pe care le-a văzut România de ani de zile. Acum, această poveste a corupției, a gestionării defectuoase politice și a morții câștigă din nou atenția, dar de data aceasta pe o scenă globală: documentarul care a urmat evenimentelor care au avut loc după incendiu a intrat pe lista scurtă pentru Oscarurile 2021.

Documentarul „Colectiv”, în regia lui Alexander Nanau, începe cu spectacolul celor de la Goodbye to Gravity care cântă pe scena Clubului București Colectiv. După ce solistul trupei Andrei Găluț a observat un incendiu și a realizat că acesta „nu face parte din spectacol”, este nevoie de câteva minute până când publicul își dă seama cât de gravă este situația. Aproximativ 400 de persoane se împing prin sala de concert pentru a ajunge la singura ieșire, pe măsură ce izbucnește panica. 64 de oameni mor, 28 dintre ei în foc. Aici începe nucleul documentarului. Mai mult de jumătate din decese nu au fost cauzate de un incendiu sau de sala care se prăbușea, ci de condițiile corupte și dezastruoase în care erau conduse spitalele din România.

Atenția se mută apoi pe un cotidian de sport care se concentrează deodată pe corupția care face ca în spitale să moară victimele arsurilor. Nanau și echipa lui însoțesc redacția cotidianului Gazeta Sporturilor, care descoperă că dezinfectanții folosiți în spitale au fost diluate de până la zece ori, inutile în protecția pacienților. Șeful companiei Hexi Pharma, care a vândut aceste produse ineficiente și, prin urmare, periculoase, este arestat. Conexiunile sale, care ajung până la politicieni de cel mai înalt rang și constau în mare parte din acorduri corupte și mită, sunt descoperite, mafia este arătată cu degetul și ministrul Sănătății, împreună cu întregul guvern în funcție demisionează.

Aici „Colectiv” începe să comute între redacția Gazeta Sporturilor, sălile de ședințe și conferințele noului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, fost avocat pentru drepturile pacienților. Voiculescu este văzut încercând să gestioneze scandal după scandal, lovitură de stat după lovitură de stat. Un director al unui spital major este acuzat de delapidare a banilor spitalului, suficient pentru a construi o altă clinică în Elveția. Apare un videoclip cu viermi care se zvârcolesc în interiorul unei răni arse a uneia dintre victimele din incendiul Colectiv, în timp ce stă întinsă într-un pat de spital în care moare la scurt timp. Un tânăr avocat este acum ministru al unui departament care tocmai s-a prăbușit din toată corupția care a putrezit-o.

Documentarul reușește să spună o poveste fără a folosi niciun text, ceea ce înseamnă că nu există o voce a unui narator care să explice la ce este martor publicul. Povestea intrigă și șochează doar prin munca excelentă a camerei. Deja în 2019, la Festivalul internațional de film de la Veneția, Colectiv ar putea obține o sumă echitabilă de recunoaștere, câștigând Premiul European de Film. În noiembrie trecut, Indie Wire, un site de filme care se concentrează pe filme independente, a intitulat „Colectiv” drept „Unul dintre cele mai mari filme despre jurnalism (…)”. În plus, documentarul se află acum cu alte 14 filme selectate pe lista scurtă pentru „Cel mai bun documentar”, precum și pentru „Cel mai bun film internațional”. Acest lucru înseamnă că lucrarea lui Nanau ar putea fi selectată ca una dintre cele cinci nominalizate în 15 martie și ar putea chiar să câștige unul sau chiar două premii Oscar la sfârșitul lunii aprilie.

***

Romania at the Oscars

1000x100 casa brutarului

More than five years ago a catastrophic fire shook the whole country. In the following months, the investigation around the tragedy unfolded one of the biggest political scandals Romania had seen in years. Now this tale of corruption, political mismanagement, and death gains attention once again, but this time on a global stage. As the documentary following the events that occurred after the fire, made it on the shortlist for the Oscars 2021.

The documentary Colectiv, directed by Alexander Nanau, starts like the scandal it is covering with the band Goodbye to Gravity playing on stage in the Bucharest Club Colectiv. After the lead singer of the band  Andrei Găluț notices a fire and disclaims that this “is not part of the show” it takes the audience a few minutes to realize how serious the situation is. Around 400 people push through the room to reach the only exit from the room as panics erupts. 64 people die, 28 of them in the fire. This is where the core of the documentary begins. More than half of the deaths were not caused by a fire or the collapsing room but by the corrupt, disastrous conditions under which Romanian hospitals were run.

It is a daily sport-related newspaper which becomes attentive of the corruption causing the hospitals to be the death of the burn victims. Nanau and his team accompany the editorial staff of the daily sport-related newspaper Gazeta Sporturlior as they discover that the disinfectants used in hospitals have been watered down up to ten times, unable to protect patients. The head of the company Hexi Pharma which sold these ineffective and therefore dangerous products gets arrested. His connections which reach up to high end politicians and consisted largely of corrupt deals and bribe get uncovered, the mafia gets mentioned and the minister of heath together with the whole government in place resign.

This is where Colectiv starts to switch between to settings the newsroom of the Gazeta Sporturlior and the car, meeting rooms and conferences of the new minister of health Vlad Voiculescu, a former lawyer for patients´ rights. Voiculescu is seen trying to manage scandal after scandal, coup after coup. A director of a major hospital gets accused of embezzlement of hospital money, enough to build another clinic in Switzerland. A video emerges of worms squirming inside a burn wound of one of the victims from the Colectiv fire while he is laying in a hospital bed he shortly after dies in. A young attorney now minister of a department that just collapsed from all the corruption rotting it´s core.

The Documentary manages to tell a story without using any off text, meaning there is no voice of a narrator explaining what the audience witnesses. It´s simply by the great camera work that the story intrigues and shocks. Already in 2019, at the Venice international Film Festival, Colectiv could bag up a fair amount of recognition, winning the European Film-Award. Last November Indie Wire a movie website focusing on independent films titled Colectiv as “One of the greatest films about journalism (…)”. To top it of the documentary has now found itself with 14 other selected movies on the shortlist for the “Best Documentary” as well as for “Best international feature”. This means Nanau´s work could be selected as one of five nominees on the 15 of march and win one or even two Oscars in the end of April.

Author: Amelie Sztatecsny