Reșița se reinventează! Stații de închiriat biciclete în fiecare cartier!

Pentru o dezvoltare sustenabilă și armonioasă a municipiului Reșița s-au stabilit șapte priorități de dezvoltare până în 2025!

Prima ar fi ca orașul să devină un pol de dezvoltare și revitalizare urbană, lucru care presupune asigurarea unei dezvoltări urbanistice propice, a unei infrastructuri tehnico-edilitare bune și revitalizarea zonelor degradate. A doua prioritate este mobilitatea urbană sustenabilă. Reșița ar trebui să devină un oraș cu o infrastructură locală de transport modernă, să aibă un transport public local eficient și atractiv pentru cetățeni, piste pentru bicicliști și spații de parcare. Potrivit strategiei, dezvoltarea locală e posibilă doar prin finalizarea cu brio a lucrărilor la rețelele de apă și canalizare, prin dezvoltarea unei infrastructuri de colectare a apelor pluviale, prin extinderea și modernizarea rețelelor de iluminat și gaze naturale, prin crearea de piste de biciclete și stații de închiriat biciclete în Micro 4, la Victoria, Intim, în Luncă (zona IPJ), în Moroasa, Centru și Muncitoresc. Accent se va pune și pe schimbarea imaginii sectorului clădirilor publice și rezidențiale.

A treia prioritate e economia și turismul sustenabil. În acest sens se vor realiza planuri de comunicare cu mediul de afaceri, se vor crea instrumente de comunicare pentru atragerea de investitori și pentru promovarea turismului local. Reșița –  oraș verde, eficient energetic și cu emisii reduse de carbon e a patra prioritate din Strategia de Dezvoltare Locală. Primăria va avea un rol major în susținerea dezvoltării și implementării la nivel local a politicilor de mediu și sprijinirea politicilor privind biodiversitatea. Va avea grijă ca spațiile verzi publice existente să fie reamenajate, se vor crea oaze mici și verzi de relaxare și se va acorda o atenție deosebită unui management corect și eficient al deșeurilor. În ceea ce privește eficiența energetică se amintește că administrația locală a depus deja proiecte de reabilitare termică pentru un număr mare de blocuri. A cincea prioritate, creșterea calității vieții cetățenilor și responsabilitate socială, vizează asigurarea disponibilității unei forțe de muncă specializate și calificate. Creșterea ocupării și încurajarea mobilității forței de muncă sunt prioritare și asta pentru că dezvoltarea economică a orașului este în directă dependență cu dezvoltarea forței de muncă, a tuturor sectoarelor economice, și cu adaptarea la noile cerințe ale pieței internaționale. Concluzia este că Reșița poate deveni un oraș modern al secolului 21 doar în condițiile în care nevoia mai multor grupuri sociale e îndeplinită, atunci când calitatea vieții va fi la cote satisfăcătoare și pentru cetățenii cu venituri mai mici, în momentul în care „se vor asigura noi locuri de muncă prin demersurile administrației publice de a deschide orașul spre noi investiții în zona direct productivă, când se va crea un cadru de dezvoltare a noilor IMM-uri și va fi abordată educația duală”.

A șasea prioritate din strategie e dezvoltarea educațională și culturală. Aici e vorba de sprijinirea extinderii programelor de studii universitare, de susținerea financiară a studenților proveniți din familii cu venituri reduse, dar și de promovarea parteneriatelor instituțiilor de educație cu mediul de afaceri. Managementul integrat, eficient și democratic e a șaptea prioritate și e legată în special de o comunicare mai eficientă și directă cu cetățenii Reșiței.