Ministerul Finanţelor propune ca pe tichetele cadou și pe voucherele de vacanță să fie tipărite numele și CNP-ul

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică astăzi, 29 noiembrie, un proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018, care prevede acordarea biletelor de valoare, norme care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2019, informează Mediafax.

Biletele de valoare care pot fi acordate în baza legii sunt: tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, tichetele culturale și voucherele de vacanță. Acestea sunt acordate conform Codului fiscal actual.

În Nota de Fundamentare a normele metodologice citate se precizează că, pentru asigurarea unui control eficient al utilizării biletelor de valoare, unitatea emitentă are obligaţia de a tipări pe imprimatul reprezentând biletul de valoare pe suport de hârtie, numele, prenumele, respectiv CNP-ul beneficiarului.

„Se exceptează angajatorii de la obligația de a furniza unităților emitente datele personale ale beneficiarilor, pentru comenzile de achiziție de tichete cadou acordate conform art. 15 alin. (2) din lege, tichete de masă acordate donatorilor de sânge în baza legislației speciale privind drepturile și obligațiile donatorilor de sânge, respectiv de tichete de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale. Se exceptează unitățile emitente de la obligația de a tipări datele personale ale beneficiarilor pe suportul hârtie, respectiv de a înscrie sau stoca într-un alt mod în suportul electronic, în cazul tichetelor de masă acordate conform art. 15 alin. (2) din lege, tichetelor de masă acordate donatorilor de sânge în baza legislaţiei speciale privind drepturile şi obligaţiile donatorilor de sânge și în cazul tichetelor de masă acordate în alte situaţii prevăzute prin alte legi speciale”, se mai scrie în Nota de fundamentare citată.

Motivația introducerii acestor excepții o reprezintă faptul că, în situațiile descrise mai sus, angajatorii nu cunosc numele beneficiarilor la momentul transmiterii comenzilor către unitățile emitente și, pe cale de consecință, acestea din urmă sunt în imposibilitatea de a le tipări pe suportul hârtie, respectiv pe cel electronic al biletelor de valoare.

Bona, ca instituţie!

În plus, prin acest proiect de act normativ au fost incluse în lista entităților asimilitate creșelor persoanele care exercită profesia de bonă în condițiile Legii nr. 167/2014, precizează Mediafax.

„Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de lege și doar la unitățile afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente”, se menționează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Totodată, salariatul poate utiliza biletele de valoare pe baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu, vizată la zi, după caz, numai în unitățile afiliate, în exclusivitate pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor prevăzute de lege.

De asemenea, angajatorii care acordă bilete de valoare trebuie să evidențieze în bugetele proprii, la o poziție distinctă, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare. Pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate.

„Deși regimul fiscal aplicabil tichetului cultural, nu este expres reglementat de Legea nr. 227/2015, acesta poate fi determinat prin raportare la natura celorlalte beneficii al căror tratament fiscal este deja prevăzut de Codul fiscal, astfel: întrucât se încadrează în categoria cheltuielilor sociale, similar tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetul cultural reprezintă pentru angajator, conform art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr.227/2015, o cheltuială cu deductibilitate limitată; întrucât se încadrează în categoria avantajelor în natură, similar tichetelor cadou, tichetelor de masă, voucherelor de vacanță și tichetelor de creșă, tichetul cultural reprezintă pentru beneficiar, conform art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, un venit impozabil”, se explică în Nota de fundamentare citată.

În cazul angajatorilor, proiectul de act normativ stabilește obligația de a monitoriza biletele de valoare prin întocmirea unor situații centralizatoare care sunt prevăzute în anexele la proiect. Altă obligație este de a comunica unităților emitente datele personale ale salariaților necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu bilete de valoare, în condițiile Legii nr. 190/2018, care se referă la protecția datelor.

Salariații vor fi obligați să restituie angajatorului biletele de valoare pe suport hârtie acordate/contravaloarea biletelor de valoare alimentate pe suport electronic neutilizate ori necuvenite, conform Notei de fundamentare citate.

Ce valoare au tichetele

Valoarea maximă a unui tichet de masă este de 15,18 lei, iar valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei, potrivit legislației actuale.

Suma maximă care poate fi acordată sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă, iar valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Suma maximă care poate fi acordată sub forma tichetelor culturale nu poate depăși 150 de lei pentru tichetele culturale acordate lunar, respectiv 300 lei/eveniment pentru cele acordate ocazional, iar valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 de lei.

Valoarea unui voucher de vacanță este de 1.450 de lei, cât salariul minim brut pe economie din 2017.

Sursă foto: rtv.net