Investiţii finanţate din FC

Contractul de finanţare a proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin” a fost semnat în data de 24 august 2012. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, având o valoare totală de 492.847.686 lei.

Valoarea eligibilă conform POS Mediu este de  462.007.740 lei, din care: 88,16 % FC; 10,84 % Buget de Stat şi 1 % Buget Local. Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş Severin” este format din 15 contracte, din care 3 contracte de servicii : 1 Contract de Asistență Tehnică, semnat în data de 11.09.2012 cu firma S.C. EPTISA S.R.L./EPTISA SERVICIOS de Inginieria S.L. Spania; un Contract de Supervizare încheiat cu firma HILL International N.V. Amsterdam/HILL International (Bucharest) S.R.L în data de 14.11.2012, un Contract de Audit Financiar semnat în data de 18.04.2013 cu firma S.C. SENIOR AUDIT SERVICES S.R.L. şi 12 contracte de lucrări care cuprind: reabilitarea şi extinderea conductelor de transmisie, reţeaua de distribuţie şi de canalizare ; construcţia şi reabilitarea surselor de apă şi a staţiilor de tratare apă potabilă; construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare din Anina, Băile Herculane, Bocşa, Caransebeș, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu şi Reşiţa.

4 contracte de lucrări sunt în licitaţie:

– CS-CL-05 ,,Construcţia şi reabilitarea staţiei de epurare în Caransebeş”

Deschiderea ofertelor s-a făcut în data de 28 ianuarie 2013, ocazie cu care s-a întocmit Procesul-verbal al Ședintei de Deschidere a Ofertelor, cu numărul R 280 / 28.01.2013 ( licitaţie în curs de evaluare). Pentru acest contract, s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor.

– CS-CL-04 Construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare în Oţelu Roşu, Moldova Nouă, Băile Herculane”

Încărcat în SEAP cu Anunț de Patricipare nr. 141392 transmis în SEAP/05.01.2013. Deschiderea ofertelor a avut loc în data 28.02.2013. Pentru acest contract, perioada de evaluare a ofertelor s-a prelungit.

– CS-CL-03 Construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare în Reșița , Bocsa, Anina și Oravița”

Încărcat în SEAP cu Anunț de participare nr.141825/04.02.2013. Deschiderea ofertelor a avut loc în 9 aprilie 2013.

– CS-CL-01 ,,Construcţia şi reabilitarea surselor de apă şi a staţiilor de tratare apă potabilă în Reşiţa, Bocşa, Anina şi Oraviţa”.

Anunţ de Participare nr. 141928/12.02.2013. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 15 aprilie 2013.