Inspectoratele bănățene pentru situații de urgență, dotate cu echipamente de peste un milion de euro!

Proiectul „Rețeaua comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat”, depus de către Consiliul Județean, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al Județului Caraș-Severin, Primăria Vârșeț (Serbia) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență (A.D.I. VEST), a reușit să obțină finanțare prin intermediul programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia APELUL II 2018, valoarea proiectului fiind de 1.492.632 euro.

În linii mari, acest proiect vizează consolidarea capacității operaționale și instituționale a autorităților locale responsabile cu situațiile de urgență, de prevenire a dezastrelor, de atenuare, de prevenire a accidentelor de mediu și de reacție, în caz de situații de urgență, în zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de județele Caraș-Severin, Timiș și Districtul Banatul de Sud.

Această finanțare va permite atât achiziționarea echipamentelor de intervenție pentru situații de urgență, cât și organizarea de exerciții tactice comune româno-sârbe, dar și cursuri pentru scafandrii militari ai ISU ,,SEMENIC” și ISU „BANAT” Timiș. Lista continuă cu organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul de intervenție și cel administrativ. În același timp, va fi elaborat un studiu de cercetare privind situațiile de urgență și riscurile privind protecția mediului în aria proiectului. Totodată, va fi derulată și o campanie de conștientizare adresată populației privind factorii de risc.

Rezultatul bifat nu ar fi fost posibil în lipsa finanțării obținute prin programul
INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia APELUL II 2018, Axa prioritară 2 Protecția mediului și managementului riscurilor, Prioritatea 2.2. Managementul riscurilor de mediu şi al situaţiilor de urgenţă. „Rețeaua comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat” va avea la dispoziție 24 de luni pentru implementare.