Anunț Public Primăria Caransebeș

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226 din 16.09.2021 și prevederile H.G. nr. 1073 din 11.10.2021 familiile și persoanele singure din municipiul Caransebeș al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depășește 1.386 de lei – în cazul familiei – respectiv 2.053 de lei – în cazul persoanei singure, pot depune cereri şi declarații pe propria răspundere privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie la încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri la Direcția de Asistență Socială Caransebeș, cu sediul în strada Teiușului , nr. 24 . Ajutorul se acordă pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, în funcție de data înregistrării solicitării, după cum urmează: – începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii; – începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a lunii. De asemenea, familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută mai sus pot beneficia lunar de suplimentul pentru energie, inclusiv în perioada sezonului rece. Formularele vor fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială Caransebeș sau pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei municipiului Caransebeș – secțiunea Asistență Socială. PROGRAM PRELUARE CERERI: Marți – Joi 8:30 – 14.00 Vineri – 8:30 – 12:00 LUNI – Prelucrare/centralizare documente preluate.