267 de milioane de lei pentru întreprinderile românești!

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007–2013” oferă finanțare pentru creşterea productivităţii în mediul de afaceri.

Scopul programului e acela de a sprijini întreprinderile în creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor. Vizați sunt oamenii de afaceri care vor ca firmele lor să beneficieze de investiţii moderne, dar și să aibă parte de creșterea productivității. POS sprijină întreprinderile în introducerea de produse şi tehnologii noi, dar ajută și la extinderea producției existente. Totodată, ajută întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională și duc la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie.

Alocarea financiară totală pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 267 milioane lei. Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, după cum urmează: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi desfăşoară activitatea în România, care au ca domeniu de activitate: industria extractivă, industria prelucrătoare, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor sau alte activităţi de decontaminare.

AndConsult vă propune o serie de proiecte de succes!

Tipurile de proiecte care pot fi întocmite se referă atât la extinderea unei linii de producție existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale, cât și la diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale. Mai pot fi vizate proiectele care se referă la achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă, dar nu numai.

FOTO: calificarieuropene.ro