Vești bune pentru afaceriștii din vestul țării, aduse de Haragea Investment

Anul 2019 aduce vești bune pentru oamenii de afaceri. Mai mulți bani, mai multe oportunități. Haragea Investment, deschizătorul unor noi frontiere.

Cele mai vânate axe de fonduri europene stau la dispoziția IMM-urilor, din luna ianuarie a anului viitor. Cu sprijinul Andreei Haragea, tânăra antreprenoare care a deschis drumul proiectelor Start Up din Caransebeș și nu numai, oamenii de afaceri pot accesa cu încredere următoarele proiecte pentru IMM-uri:


Program Operațional Regional 2.1. – prin intermediul căruia se pot accesa de la 25.000 euro până la 200.000 euro cu o coparticipare din partea beneficiarului de 10%.
Beneficiari eligibili sunt : microîntreprinderi ( având de la 1 până la maxim 9 angajați) pentru o societate cu minim un an vechime ( înființată cel târziu la 03.01.2017 )
Categorii de cheltuieli eligibile: construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie, brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

De asemenea, în această categorie mai intră și cheltuielile ce vizează realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului (crearea unui magazin virtual), amenajarea terenului, organizarea de șantier, asigurarea utilităților necesare obiectivului, cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren, avize, acorduri, autorizaţii, proiectare și inginerie, asistență tehnică), cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului, cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern precum și servicii de consultanță

Program Operațional Regional 2.2. – sprijinul pentru intreprinderile mici și mijlocii – reprezintă ultima posibilitate de a accesa până la 5.000.000 de euro nerambursabili pentru echipamente şi realizarea de construcţii.

În cadrul programului, beneficiarii au posibilitatea de a accesa de la 500.000 euro până la 5.000.000 euro cu o coparticipare de 30% din partea beneficiarului.


Criterii de eligibilitate de bază:

 • IMM-uri care realizează investiții în mediul urban cu un număr mediu de angajaţi: 3 – 249 în anul 2018
 • IMM-uri care realizează investiții în mediul rural cu un număr mediu de angajaţi: 50 – 249 în anul 2018
 • Societatea a fost înfiinţată înainte de 03.01.2018, societatea va înregistra profit din exploatare în anul 2018, Investiții localizate în toate regiunile de dezvoltare, cu excepția: București-Ilfov, ITI Delta Dunării

Cheltuieli eligibile:

 • Achiziţia de echipamente tehnologice
 • Instalaţii/echipamente pentru eficienţă energetică și surse regenerabile
 • Investiții în active necorporale
 • Consultanță, proiectare, obținere avize, acorduri, autorizații, studii de teren
 • Construcții și instalații
 • Realizarea de lucrări de construcţii şi instalaţii pentru hale de producţie şi clădiri pentru prestări servicii

Activități eligibile:

Industria textilă, prelucrare lemn, prelucrare hârtie și carton, industria tipografică, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea ambalajelor, industria metalurgică, fabricarea cimentului și produselor din beton, fabricarea motoarelor, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea utilajelor, fabricarea de mobilă, reciclare, lucrări de construcții, turism, IT și telecomunicații, architectură și inginerie, activități medicale și stomatologice, activități sportive și recreative.

Ce înseamnă Haragea Investment și ce presupune munca minuțioasă din spatele succesului?

În ciuda tinereții sale și a prejudecăților întâlnite, Haragea Investements convertește efectiv o idee bună într-o afacere la cheie. Pentru care obține și finanțări nerambursabile! Elaborarea unui plan de afaceri  complet, documentarea, culegerea informațiilor, planificarea efectivă a activității firmei și redactarea propriu-zisă a planului, toate acestea sunt asigurate cu profesionalism de Andreea Haragea.


Ce oferă Haragea Investment?

 • Consultanță în etapa precontractuală;
 • Analiza completă a solicitantului înaintea semnării contractului de colaborare;
 • Analiza eligibilității proiectului și aplicantului;
 • Realizarea punctajului estimativ al proiectului;
 • Informații despre sistemul de finanțare;
 • Informații despre programele de finanțare, încadrarea solicitanților la programul pretabil planului lor de dezvoltare;
 • Informații cu privire la cheltuielile eligibile și neeligibile;
 • Informații despre drepturile și obligațiile beneficiarului;
 • Întocmirea și depunerea dosarelor de rambursare;
 • Elaborarea caietelor de sarcini;
 • Elaborarea rapoartelor de progres și a raportului final;
 • Elaborarea rapoartelor în perioada de post-implementare.

Pe Andreea Haragea, cea care le recomandă tuturor să iasă din mulțime, să dea frâu liber ideilor și să le pună cu mult curaj în practică, o găsiți zilnic la cabinetul său de pe Strada Mihai Viteazu din Caransebeș, vis-a-vis de Euro Shopping Mall, deasupra de RCS&RDS, sau la numărul de telefon: 0765.081.316 pentru programări.