Venit minim pentru 500 de reşiţeni, în prima lună a anului!

explo 1000x200

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa a înregistrat în prima lună a anului aproximativ 450 de persoane care beneficiază de venit minim garantat. Alţi 100 de reşiţeni sunt nevoiţi să muncească pentru oraş pentru a obţine ajutorul social.

Potrivit administraţiei locale Reşiţa, dintre cei aproape 450 de cărăşeni care beneficiază de venit minim, puţin peste 200 sunt copii cu vârsta sub 18 ani, iar aproximativ 250 sunt persoane majore. Din categoria din urmă fac parte persoanele apte de muncă, cele care au împlinit vârsta de pensionare, cele în incapacitate de muncă, cele care asigură îngrijirea copiilor cu vârsta sub 7 ani, precum şi una care este încadrată în muncă.

Pentru a beneficia de ajutorul social aferent lunii ianuarie 2014, 93 de persoane au fost repartizate să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local, spun reprezentanţii serviciului public. „63 de persoane în cadrul Direcţiei pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, 10 persoane au efectuat lucrări de curăţenie stradală în cartierul Secu, 7 persoane au efectuat lucrări de curăţenie stradală în cartierul Doman, 6 persoane au desfăşurat lucrări de curăţenie stradală în cartierul Câlnic, 4 persoane au efectuat lucrări de curăţenie stradală în Poiana Golului, 2 persoane au prestat aceleaşi activităţi în cartierul Cuptoare şi 1 persoană a efectuat acţiuni de curăţenie în spaţiul unde se distribuie produse alimentare, în cadrul PEAD 2013”, se arată în comunicatul primit la redacţie.

Orele de muncă prevăzute se calculează proporţional cu valoarea ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură. „Tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, este raportat la durata medie lunară a timpului de muncă, potrivit formulei prevăzută în Normele metodologice de aplicare a Legii:

Numărul de ore=170×cuantumul ajutorului social

                                                   850

Potrivit acestora, 170 reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, iar cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute de lege, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.

FOTO: www.finantistii.ro

banner 970 x 250