Ultima ilegalitate din „mandatul Frunzăverde“ la Consiliul Județean Caraş-Severin? Achiziții ilicite!

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a condus efectiv instituţia, ultima oară, în iunie 2015. În martie-aprilie 2015 însă, cu Frunzăverde ordonator principal de credite, Consiliul Judeţean a făcut achiziţii de echipamente în afara cadrului legal.

Asta rezultă din ultimul raport de audit întocmit de Camera de Conturi Caraş-Severin. Presupusa vinovăţie, dacă într-adevăr există, a lui Frunzăverde nu reiese tocmai cu subiect şi predicat din Decizia nr. 20/30.09.2016 a preşedintelui Camerei de Conturi Caraş-Severin, ec. Florin-Cristian Cruceru. Predicatul există: s-au comis ilegalităţi! Subiectul, însă, deci cine anume a comis ilegalităţile, nu este indicat cu nume şi prenume! Apare pomenit pe alocuri Consiliul Judeţean, care „trebuia să“ ori „nu a procedat la“. În rest, în raport se vorbeşte la modul eminamente impersonal: „au fost achitate“, „s-au cumpărat“, „s-au efectuat“, „nu a fost supusă aprobării“, „au fost încălcate“…

Fabrica de Lapte Oraviţa e în insolvenţă, dar banii CJ sunt lichizi

Să vedem mai întâi ce au constatat auditorii Curţii de Conturi şi să lăsăm concluziile unde le este locul, la sfârşit.

Din Decizia nr. 20/30.06.2016, ca urmare a deficienţelor constatate în Raportul de audit financiar nr. 10788 din 31.05.2016, încheiat în urma verificărilor efectuate la Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Caraş-Severin, s-au constatat numeroase „abateri de la legalitate şi regularitate“.

„Din verificările efectuate asupra elementelor din eşantionul selectat la categoria de operaţiuni economice Cheltuieli de capital, precizează Cruceru, s-a constatat că, în perioada martie-aprilie 2015, au fost achitate din bugetul instituţiei echipamente, în vederea majorării capitalului social de către acţionarul majoritar Consiliul Judeţean la SC Fabrica de Produse Lactate Oraviţa SA, prin aport în natură, însă achiziţiile efectuate nu şi-au atins destinaţia pentru care au fost efectuate“. S-au cumpărat atunci instalaţie cu sistem de protecţie pentru centrală termică, analizatoare lapte şi circuit electric, frigorific şi hidraulic.

Contextul efectuării achiziţiilor este prezentat tot de auditori. SC Fabrica de Produse Lactate Oraviţa SA se află în procedură de insolvenţă, începând cu data de 28.02.2014, fiind administrată de administratorul judiciar CONTA IPURL. În calitate de acţionar majoritar, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Consiliul Judeţean trebuia să desemneze un administrator special care să efectueze în numele şi pe contul acesteia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului, deci societăţii comerciale, i se permite să îşi administreze activitatea şi să reprezinte interesele CJ în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Deşi administratorul judiciar a solicitat în mai multe rânduri desemnarea unui administrator special, Consiliul Judeţean nu a procedat la numirea acestuia.

Majorarea capitalului social al SC Fabrica de Produse Lactate Oraviţa SA, prin aport în natură, nu a fost supusă aprobării Consiliului Judeţean, fiind exprimat doar un acord de principiu în acest sens, prin Hotărârea CJ nr. 159/30.09.2014. Conform prevederilor legale, înscrierea menţiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului se face în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, care produce efecte numai în măsura în care este dusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării. Or, nefiind adoptată o astfel de hotărâre, menţiunea de majorare a capitalului social al societăţii nu poate fi efectuată.

Echipamentele achitate de Consiliul Judeţean au fost livrate de furnizorii de la care au fost achiziţionate direct la Fabrica de Lapte din Oraviţa, fiind recepţionate de reprezentanţii societăţii, deci faptic se regăsesc la societate, însă scriptic ele figurează în evidenţa Consiliului Judeţean.

Din raportul lui Cruceru, nu aflăm însă şi de la care firme au fost cumpărate echipamentele, la ce preţuri şi cum s-a decis alegerea furnizorilor. Ar fi fost interesant să ni se spună. Sau, poate, prea interesant ca să ni se spună!

Concluziile Camerei de Conturi

Având în vedere cele întâmplate şi constatate de auditori, Camera de Conturi concluzionează că „plăţile efectuate pentru echipamentele achiziţionate în vederea majorării capitalului social, prin aport în natură, la SC Fabrica de Produse Lactate Oraviţa SA sunt nelegale. Au fost încălcate prevederile următoarelor reglementări legale: art. 14 alin. (2) şi art. 23 alin. 1 (1) din Legea 273 din 29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008, cu modificările şi completările ulterioare; art. 5 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) şi (2) din OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în 2003, cu modificările şi completările ulterioare“.

În finalul Deciziei nr. 20/2016, ca urmare a celor constatate în achiziţionarea de echipamente pentru insolventa fabrică de lapte din Oraviţa, preşedintele Camerei de Conturi Caraş-Severin „decide aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora: Veţi extinde verificarea, în perioada de prescripţie, asupra plăţilor efectuate reprezentând achiziţii echipamente pentru majorarea capitalului social, prin aport în natură, a unor societăţi la care Consiliul Judeţean Caraş-Severin este asociat/acţionar, în vederea identificării tuturor cazurilor similare cu cel consemnat de echipa de audit. În toate cazurile identificate, inclusiv în cel constatat de echipa de audit, veţi urma procedurile legale pentru îndeplinirea condiţiilor necesare în vederea majorării de capital şi înscrierea la ORC a menţiunii de majorare a capitalului social, scop în care veţi face demersurile către forul deliberativ (Consiliul Judeţean) inclusiv în vederea numirii unui administrator special, aşa cum prevăd normele legale în vigoare. În situaţia în care nu se aprobă şi nu se majorează capitalul social cu valoarea echipamentelor achiziţionate, veţi proceda la stabilirea prejudiciului adus bugetului judeţului, aferent sumelor achitate pentru diverse echipamente (aport în natură la capitalul social), care nu şi-au atins scopul pentru care au fost achiziţionate, şi veţi dispune măsuri de recuperare potrivit normelor legale în vigoare. Termen de realizare: 30.09.2016“.

Preşedintele Cruceru mai adaugă că, potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, „nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă“. Pasibil de această pedeapsă, se înţelege, este actualul preşedinte al Consiliului Judeţean, Silviu Hurduzeu, şi nu Sorin Frunzăverde, cel care conducea instituţia la vremea când s-au comis presupusele ilegalităţi! Spunem „presupuse“, pentru că raportul Curţii de Conturi poate fi contestat în instanţă. Până la proba contrarie, conform auditorilor, nu încape îndoială: vorbim de ilegalităţi comise!

Concluzia noastră: Se caută înălbitor pentru Frunzăverde?

Camera de Conturi a făcut controlul pe un „eşantion“ incluzând o singură societate comercială la care Consiliul Judeţean este acţionar/asociat majoritar: SC Fabrica de Produse Lactate Oraviţa SA. A depistat o serie de ilegalităţi comise la nivelul Consiliului Judeţean, dar nu a cerut sancţionarea sau pedepsirea nimănui! A explicat cum trebuia procedat legal, apoi a dat sfaturi cum să se revină la o stare de legalitate, acum, când starea de ilegalitate trenează de peste un an de zile. Şi, din nou, fără sancţionarea sau pedepsirea vinovaţilor! Mai mult decât atât, solicită preşedintelui CJ Silviu Hurduzeu să verifice dacă nu cumva, în mandatul fostului preşedinte al CJ, s-au comis ilegalităţi asemănătoare la vreuna din celelalte societăţi comerciale ale CJ – Aquacaraş SA, Ecologica Văliug SRL şi Eoliana Caraş SRL – şi îi cere să aplice aceeaşi reţetă de corectare a ilegalităţilor.

I se dă acestuia chiar şi soluţia ca, în final, să nu mai existe niciun vinovat în cazul achiziţiilor ilegale făcute anul trecut: dacă plenul Consiliului Judeţean va aproba majorarea capitalului social cu valoarea echipamentelor achiziţionate, în vederea înregistrării acesteia la Registrul Comerţului! Şi acum înţelegem de ce nu îi era indiferent fostului preşedinte al Consiliului Judeţean cine va ocupa această funcţie după alegerile locale şi cine va deţine majoritatea în CJ! Personajul respectiv avea nevoie ca echipa câştigătoare să nu-i încurce socotelile, acum, după alegeri! Să acopere ce lăsase el descoperit în faţa legii!

Momentan însă, socotelile acestuia s-au cam încurcat. Consiliul Judeţean se află în blocaj din lipsă de cvorum, ca urmare a disputei pe subiectul excluderii lui Marcel Vela din CJ. Iar dacă după fuziunea de ieri, de la Bucureşti, dintre PMP şi UNPR, noul PMP va decide să se alieze în Caraş-Severin cu PNL-ul condus de Marcel Vela, s-ar crea o nouă majoritate în CJ, opusă lui Hurduzeu. Ceea ce i-ar putea crea probleme… lui Frunzăverde.