Termen-limită pentru angajatori: 20 decembrie 2017!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin informează că în 20 noiembrie 2017 a intrat în vigoare obligativitatea iniţierii negocierii colective, cu termen-limită 20 decembrie 2017!

INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE ANGAJATORI

cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 20 noiembrie 2017 au intrat în vigoare prevederile art.VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, care aduc modificări Legii nr.62/2011 – a Dialogului social.

Perioada de aplicare a prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 este cuprinsă în intervalul 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.

Astfel, prin derogare de la prevederile art.129 din Legea nr.62/2011, începând cu data de 20 noiembrie devine obligatorie inițierea negocierii colective, pentru punerea în aplicare a OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2017 privind Codul fiscal.

Atragem atenția că inițierea negocierii colective este obligatorie și pentru unitățile care nu au încheiat contract colectiv de muncă.

În unitățile în care există încheiat contract colectiv de muncă, conform noilor reglementări, devine obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele/ acordurile colective de muncă.

În unitățile unde nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, pot participa la negocierea contractelor/acordurilor colective sau a actelor adiționale, reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

În situația unităților unde nu există sindicat, la negocierea contractelor/acordurilor colective sau a actelor adiționale pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

În vederea evitării răspunderii contravenționale, instituția noastră recomandă conformarea angajatorilor la cerințele actuale ale legislației.

 

CONDUCEREA ITM Caraș-Severin

 

banner 970 x 250