Subvenție de 41,5%. În ce condiții beneficiază angajații de ea și ce trebuie să facă angajatorii

Conform Ordonanței de Urgență emisă în 28 mai și cu reglementările ulterioare, angajații care au beneficiat de șomaj tehnic în contextul pandemiei și care păstrează locul de muncă ulterior reluării activității de către angajatori, vor beneficia timp de trei luni de plata a 41,5% din salariul câștigat la locul de muncă. Totuși, procentul nu trebuie să depășească 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. 

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorii au obligația de a menţine raporturile de muncă ale salariaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri și a situației în care încetarea contractului individual de muncă are loc din motive neimputabile angajatorului. Măsura se va aplica numai în cazul persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă. De prevederile noului act normativ beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă.

Există desigur și situații excepționale, pentru care legea a reglementat următoarele: dacă actul normativ nu reglementează expres termenele prevăzute, se va calcula pe zile calendaristice. Perioada de minimum 15 zile se poate cumula din zilele de suspendare a CIM atât din starea de urgenţă, cât şi din starea de alertă, fără să existe cerinţa ca acestea să fie zile consecutive. În situaţia în care angajatorul are un singur obiect de activitate, poate beneficia simultan de ajutorul de 41,5 şi de şomaj tehnic, dacă o parte dintre salariaţi îşi reiau activitatea, dar nu și pentru un salariat individual. Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite de autoritățile competente, pot opta fie pentru aplicarea măsurii subvenție, fie pentru continuarea plății șomajului tehnic de la data de 1 iunie 2020, până la ridicarea acestor restricții.

Pentru decontarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj a cotei de 41,5% din salariu, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaţilor care beneficiază de subvenție, începând cu data de întâi a lunii și până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare. Pe pagina https://aici.gov.ro/home, angajatorii vor încărca în format electronic: o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, o declaraţie pe propria răspundere, lista persoanelor care beneficiază de această sumă, şi documente justificative (extras de cont) după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată. Sumele vor fi decontate în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, prin virament în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

Prima decontare a 41,5% din salariul de bază brut al angajaţilor aferent lunii iunie 2020 se poate efectua în luna iulie, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative și de plată. Formularele necesare sunt afişate pe pagina de Facebook a AJOFM Timiş.