Situația romilor din 10 țări din regiunea Dunării, analizată printr-un proiect internațional Nevo Parudimos

Asociația Nevo Parudimos, alături de 14 parteneri internaționali, s-au întâlnit astăzi online pentru prima ședință administrativă în cadrul proiectului DREAM ROAD – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit și eMpowerment pentru dezvoltarea ROmA.

Întâlnirea a marcat încheierea primei perioade de implementare a proiectului și a presupus o trecere în revistă a activităților implementate până în prezent, a activităților programate de acum înainte, precum și rapoarte și obligații ale partenerilor.

În cadrul întâlnirii de astăzi, partenerii au discutat în primul rând stadiul evaluărilor asupra situației romilor din fiecare țară parteneră, pentru realizarea cercetării transnaționale, precum și pregătirea bunelor practici.

Mai exact, în cadrul proiectului, pe baza datelor primite de la fiecare partener în parte (analiza situației romilor din fiecare țară și bunele practici identificate de fiecare partener) va fi realizat un manual electronic cu cele mai bune practici de abilitare a romilor și un Toolbox de metode și instrumente participative inteligente pentru o implicare sporită și activă a minorității rome.

Aceste două materiale vor ajuta pe viitor autoritățile locale, regionale, comunitățile locale în ansamblu, autoritățile din educație, agenții de ocupare a forței de muncă etc. pentru a motiva membrii comunității rome să se implice activ în dezvoltarea, implementarea activităților al căror principali beneficiari sunt.

Proiectul DREAM ROAD este susținut de Programul transnațional Interreg Danube și este implementat de 15 parteneri din 10 țări din regiunea Dunării. Romii sunt reprezentați în toate țările parteneriatului, cu modurile lor de viață și provocările cu care se confruntă, acestea fiind diferite de la țară la alta.

DREAM ROAD explorează și dezvoltă întregul potențial al acestor comunități și al membrilor lor care se confruntă de cele mai multe ori cu situații de excluziune și discriminare, considerând că impactul pozitiv semnificativ se obține numai prin implicarea tuturor actorilor societali. Proiectul urmărește să sprijine nu numai importanța educației, ci și a modernizării și digitalizării în comunitățile de romi. În acest scop, proiectul va înființa LABORATOARE DE ÎNVĂȚARE cu scopul de a spori accesul și de a spori alfabetizarea informațională, funcțională și digitală.