Ședință ordinară în Consiliul Local

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

          Art.1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 26 februarie 2013, ora 1400 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. 1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii în urma reorganizării Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Propunerii Consiliului Local al Municipiului Reşiţa referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar –  Mihai STEPANESCU

 1. 4.    Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada 01.02.2013-31.12.2013 de Asociaţia Caritativă „Sfântul Vicenţiu de Paul” Reşiţa – Gratz.

               iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la „Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare din municipiul Reşiţa, prin concesiune nr. 10.474/29.05.2008.

             iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 6.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 157 din 25.09.2012 privind aprobarea componenţei comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile, constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Metodologiei de atestare a peroanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile.

             iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Centrul de Zi „Maria“ Reşiţa, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local.

             iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 1. 8.    Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Consultativ al Serviciului Public Centrul de Zi „Maria“ Reşiţa, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local.

             iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU 

 1. 9.    Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.03.2013 – 01.04.2013, debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold.

              iniţiator: Primar –  Mihai STEPANESCU 

 10. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 120/2008 privind aprobarea facilităţilor acordate proprietarilor de chioşcuri din Piaţa Reşiţa Sud de către S.C. Pieţe Reşiţa S.R.L.

iniţiatori: Primar –  Mihai STEPANESCU

  Viceprimar – Ioan CRINA

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din Raportul de evaluare nr. 9/26.11.2012 – imobilizări corporale de natura „garajelor“ din patrimoniul Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, în vederea înregistrării în raportările financiare.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din Raportul de evaluare nr. 10/22.01.2013 – imobilizări corporale de natura „grădiniţelor“ din patrimoniul Municipiului Reşiţa, în vederea înscrierii în raportările financiare.

                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E.ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. Târgu Mureş a unei suprafeţe de 28 mp teren situat în municipiul Reşiţa, Calea Timişorii şi aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU    

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 725 mp situat în municipiul Reşiţa, zona Teatrul de Vară.

                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 584 mp situat în municipiul Reşiţa, Valea Domanului.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 30 mp din suprafaţa identificată în C.F. 1 Reşiţa Română nr.  top 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/ a/2/2/1/1/1/a/2 situat în municipiul Reşiţa, str. Teilor nr. 32.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare directă a Combinatului Siderurgic Reşiţa asupra unei suprafeţe de 75,53 mp teren înscris în C.F. nr. 38671 Reşiţa nr. top. 347/4/2/b, situat în Reşiţa zona Mociur şi instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului Reşiţa.

     iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

Comments

 1. Coana says:

  a scris primaru toate astea? e atat de iteligent? si a-ti facut voi copi-pest? tare