Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

explo 1000x200

Joi, 21 aprilie, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petru Cornel Pârvan.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 128/23.06.2012 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, post mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”, domnului Gheorghe Vâlceanu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 19 /27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin, bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2016, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 21/27.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta, pe sursa F, pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului Caraş-Severin din  credite interne, la data de 31.03.2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din incinta imobilului situat în Reșița Piața 1 Decembrie 1918 nr. 7, etaj I, aflat în domeniul public al județului Caraș-Severin, în favoarea Agenției Naționale Antidrog.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, completată ulterior.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 79/13.05.2014 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 244/21.12.2015 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraș-Severin nr. 145/30.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 181/18.10.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului de Vest Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 120/30.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a statelor  de funcţii ale Direcţiei  de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 32/27.01.2016 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, pentru un traseu județean  din Programul de transport județean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019 din judeţul Caraş-Severin,   operatorilor  de transport declarați câștigători   la ședința de atribuire  electronică din data de  01 martie 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea distinctă a unor acte administrative determinate expres, adoptate de către Consiliul Județean Caraş-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Acvabanat” Caraș-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat unui reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Fabrica de Produse  Lactate”  SA Oravița.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 154/19.07.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC „Fabrica de Produse Lactate” SA Oraviţa.

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a reprezentanților Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Acționarilor la SC „Fabrica de Produse Lactate” SA Oravița, în vederea desemnării unui administrator special.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin, în calitate de membru în Consiliul de Administratie al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Asociaților Clubului Sportiv Caraș-Severin, cu rang de asociație, și încredințarea unui mandat expres.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei consilier județean______________în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

 

 1. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în anul 2015.

 

 1. Raport de activitate al Asociației Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Regiunea Vest România, pe anul 2015.

 

 1. Raport anual de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situații de Urgență ADIVEST, la 31 decembrie 2015.

 

 1. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G. nr. 43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

 

 1. Raport privind activitatea Clubului Sportiv Banatul Montan Caraș-Severin, pe anul 2015.

 

 1. Raport de activitate pentru anul 2015 al S.C. Ecologica Oravița S.R.L.

 

 1. Raport de activitate pentru anul 2015 al S.C. Ecologica Văliug S.R.L.

 

 1. Raport de activitate pentru anul 2015 al S.C. EOLIANA CARAȘ S.R.L.

 

 1. Raport de activitate pentru anul 2015 al S.C. AQUACARAȘ S.A.

 

 1. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin, al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraș-Severin și respectiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, pe perioada 01.01.2015- 31.12.2015.

 

 1. Raport de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, pentru anul 2015.

 

 1. Raport de activitate al Căminului pentru Persoane Adulte Reșița pentru anul 2015.

 

 1. Raport de activitate al Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost Caransebeș, pe anul 2015.

 

 1. Raport de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș, pe anul 2015.

 

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, pe anul 2015.

 

 1. Raport de activitate al Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, pe anul 2015.

 

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Muzeul Banatului Montan Reşiţa, pe anul 2015.

 

 1. Raport de activitate pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Reșița.

 

 1. Raport de activitate pe anul 2015 al Asociației Salus Remedies Reșița.

 

 1. Raport de activitate al Camerei Agricole a județului Caraș-Severin, pe anul 2015.

 

 1. Informare asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii, pe anul 2015.

 

 1. Raport asupra eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie  Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2015.

 

 1. Informare cu privire la participarea unei delegații a Consiliului Județean Caraș-Severin la o vizită de lucru, la invitația Comunei Vârșeț, ce a avut loc la Vârșeț, Republica Serbia, în perioada 10-11 martie 2016.

 

 1. Întrebări. Interpelări
banner 970 x 250