Se caută și se formează asistenți maternali profesioniști!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-Severin demarează o campanie de recrutare și identificare a persoanelor care sunt interesate să exercite profesia de asistent maternal profesionist, urmând a se organiza şi un nou curs de formare profesională a asistenţilor maternali profesionişti!

Persoanele care își doresc să fie atestate ca asistent maternal profesionist trebuie să îndeplinească patru condiții. În primul rând, explică Elena Amzoi, directorul instituției, trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, să prezinte garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi. Mai exact, solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia nu trebuie să prezinte afecțiuni medicale, care pot afecta capacitatea de îngrijire a unui copil. Totodată, solicitanții trebuie să fie absolvenți a măcar zece clase, să prezinte aptitudini parentale, relații sociale bune în comunitate și capacitatea să aibă de a lucra în condiții de stres sau speciale. De asemenea, solicitanții și persoanele care locuiesc împreună cu aceștia să nu fi suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni și să aibă în familie un venit stabil. Nu se acceptă ca un viitor asistent maternal să manifeste atitudine non-discriminatorie față de vârsta, apartenența etnică, religia sau starea de sănătate a copiilor pe care îi vor lua în plasament. Solicitanții prezintă disponibilitatea de a lua în plasament/plasament în regim de urgență copii cu vârste cuprinse între 5 zile -18 ani, copii aflați în centrele de plasament şi copii care prezintă nevoi speciale. De reținut și că solicitanții trebuie să aibă vârste cuprinse între 25-55 de ani.

O a treia condiție pentru un asistent maternal este să aibă în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament și să fi urmat cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

Sub nicio formă nu poate fi asistent maternal profesionist o persoană care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, un părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și nici vreo persoană care suferă de boli cronice transmisibile. Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele interesate se vor adresa Compartimentului Asistență Maternală, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, situată în municipiul Reșița, al. Trei Ape, nr. 4. Util poate fi în acest sens și nr. de telefon 0255/224302, int. 17, persoană de contact fiind Carmen Ilena, șef serviciu.