DEZASTRU ECOLOGIC. Cum se distrug rezervațiile naturale cu acordul autorităților?

Organizațiile de mediu trag un puternic semnal de alarmă cu privire la construirea de microhidrocentrale, care afectează serios flora și fauna. Deși instanța a anulat câteva decizii date de Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, solicitările continuă să vină. Rezervații naturale de valoare sunt puse în pericol!

De această dată, în sprijinul GEC Nera vin și partenerii sârbi, foarte atenți la astfel de subiecte, mai ales că România s-a ales cu avertizări și sancțiuni internaționale din cauza poluării de la Moldomin. Nemulțumirea a plecat de la faptul că anumite firme intenționează să construiască două astfel de obiective în județ, pe râul Nera. Reprezentanții au solicitat avizele necesare, care sunt în pragul eliberării, explicându-se faptul că producerea de energie este mai importantă decât natura. Practic, se explică negru pe alb faptul că banii și beneficiile materiale sunt în prim-plan, în defavoarea unicității și a frumuseții Cheilor Nerei.

În cele două studii emise, care urmează să intre în dezbatere publică însă, sunt omise o serie de aspecte. Mai exact, nu se precizează că MHC-urile de la Prigor se găsesc la o distanță de sub 15 km în amonte de rezervaţia naturală – sit Natura 2000 „Râul Nera între Bozovici și Moceriș”. Potrivit apărătorilor de mediu, amplasamentul propus este în contradicție cu legea, în care se spune că asemenea lucrări nu se pot face atunci când în aval există o arie naturală protejată la o distanţă mai mică de 20 km. Pe data de 16 februarie, la sediul Primăriei din Prigor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă supunerea spre dezbatere publică a studiilor de impact privind construirea microhidrocentralelor.

CITEȘTE ȘI: SENTINȚĂ. Judecătorii au salvat definitiv Munții Țarcu din mâinile constructorilor „ucigași” de natură!

„Studiile pot fi consultate online, însă la partea de context a situației lipseşte o expunere privind experiența nefastă a construirii de MHC-uri pe râurile de munte din România, cu multe cazuri care au provocat adevărate dezastre ecologice datorită slabei implicări a autorităţilor de mediu într-o analiză corectă şi imparţială a situaţiei în momentul emiterii acordului de mediu şi ulterior în urmărirea lucrărilor de realizare a MHC-urilor. Excluzând această abordare, la partea de concluzii a studiilor se acreditează ideea că asupra mediului natural din zona MHC-urilor de la Prigor vor fi consecinţe minime în raport cu beneficiile unor asemenea surse de energie electrică”, susține Doina Mărgineanu, consilierul pentru relații publice al GEC Nera.

Prin urmare, ONG-ul, alături de un alt ONG din Serbia, solicită Ministerului Mediului şi APM Caraş-Severin stoparea procedurii privind emiterea acordului de mediu.

„Nu este exclus ca până la data dezbaterii publice factorii interesaţi să obţină o derogare din partea MAPPM de la prevederile Avizului 10938/2012, avându-se în vedere că MAPPM a mai tolerat asemenea situaţii şi în cazul altor MHC-uri. Atragem însă atenţia că acorduri de mediu date în astfel de condiţii au fost invalidate de către instanţă!”, spune răspicat consilierul pentru relaţii publice al GEC Nera.