Program postuniversitar pentru digitalizarea procesului educațional, derulat de UVT. Încep înscrierile

Universitatea de Vest din Timișoara deschide înscrierile pentru programul de studii postuniversitare de educație permanentă „Tehnologii digitale în procesul educațional”. Programul este destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Studiile sunt menite să formeze cadrele didactice din învățământul preuniversitar în utilizarea de instrumente, tehnologii și resurse digitale în realizarea activităților de predare, învățare, evaluare în modul sincron și asincron, în învățământul de tip clasic și în învățământul de tip mixt.

Programul de studii postuniversitare se organizează în format online, pentru dezvoltarea de competențe cheie/transversale și specifice, stabilite prin documentul European Framework for Digital Competence of Educators, care particularizează competențele specifice pentru educatori din Cadrul european al competențelor digitale cheie.

„Programul postuniversitar valorifică experiența, bunele practici, dar și feedback-ul primit în urma derulării programului de studii postuniversitare Resurse Educaționale și Digitale pentru Instruire Online, desfășurat la UVT cu trei serii de cursanți, într-o perioadă de un an și jumătate, la care au participat peste 180 de cadre didactice din 25 de județe. A fost actualizat, în noul program, atât planul de învățământ cât și conținutul disciplinelor, care au fost completate cu noile versiuni ale tehnologiilor digitale și cu bunele practici pedagogice. Noul program se adresează cu predilecție dascălilor din preuniversitar, pe care îi așteptăm la UVT, pentru o nouă viziune despre desfășurarea activităților educaționale școlare.”, a spus Marilen Pirtea, rectorul UVT.

Planul de învățământ propus acoperă partea didactică și pedagogică necesară în procesul educațional care utilizează tehnologii digitale, resurse educaționale, securitate și etică pe Internet și platforme educaționale cu posibilitatea aprofundării uneia din cele trei propuse: Classroom, Moodle și Microsoft Teams.

1000x100 casa brutarului

Cadrele didactice implicate în derularea programului provin de la cinci departamente ale universității: Științele Educației, Informatică, Management, Informatică Economică, Perfecționarea Personalului Didactic și dispun de cunoștințe și experiență practică, atestate prin rezultatele obținute în activitățile de cercetare și prin activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate cu studenții pe platforma e-learning.e-uvt.ro, care va fi și suportul pentru activitățile didactice ale programului propus.

Universitatea de Vest din Timișoara le acordă un Certificat de absolvire celor care promovează examenul de absolvire, sub egida Ministerului Educației, însoțit de Suplimentul descriptiv. Nr. credite ECTS (sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii): 10, care pot fi echivalate cu min. 30 – max. 60 CPT (credite profesionale transferabile) (Casa Corpului Didactic Timiș, în anul 2021 a echivalat cu 50 CPT).

Perioada de înscriere propusă pentru noua serie de cursuri este 19 aprilie – 5 mai 2022. Înscrierea se face de pe adresa: https://admitere21.uvt.ro/.