Principalele cursuri de apă din Banat, verificate în cadrul unei acțiuni de cooperare cu Serbia

Administrația Bazinală de Apă Banat a făcut recent controalele de toamnă la principalele cursuri de apă care formează granița româno-sârbă sau sunt întretăiate de frontiera dintre cele două state. Au fost verificate obiectivele hidrotehnice Bârzava, Moravița, Timiş, Bega navigabilă și Aranca.

Verificările au avut loc în perioada 8-11 octombrie. Au fost vizate apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, aprecierea tehnică a proiectelor pentru realizarea lucrărilor comune sau de interes comun, precum şi urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice. „Au fost examinate digurile de apărare de pe cursul Bârzavei pe sectorul Gătaia, de pe cursul Bega navigabilă mal drept pe sectorul nod hidrotehnic Sânmihaiu Român, digul de apărare mal stâng al cursului de apă Timiş de la Acumularea Gad până la frontiera de stat, acumulările Butin şi Gad, stația de pompare Aranca, cât şi întreţinerea corespunzătoare a cursurilor de apă controlate. Subcomisia hidrotehnică româno-sârbă a confirmat că digurile de apărare verificate sunt în stare bună și bine întreținute. Acesta este și scopul acestor controale: să fie verificată siguranţa lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor”, a precizat directorul ABA Banat, Titu Bojin.

Conform protocolului de colaborarea, autoritățile române i-au informat pe omologii sârbi despre lucrările de reabilitare a stăvilarului de la nodul hidrotehnic Sânmihaiu Român și despre proiectul privind mărirea capacităţii de retenţie a polderului Gherteniş. Subcomisia de apărare împotriva inundațiilor și a ghețurilor a întrunit experţi din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”, ai Administraţiei Bazinale de Apă Banat, din cele două Sisteme de Gospodărire a Apelor Timiş şi Caraş-Severin şi experţi din Întreprinderea de Gospodărire Publică a Apelor „Vode Vojvodine”.