Primăria Berzasca și-a făcut temele! Atestarea comunei ca stațiune turistică stă în pixul Guvernului!

Administrația locală din Clisura Dunării a făcut demersurile necesare pentru ca Berzasca să fie declarată stațiune turistică de interes local, statut care va conferi localității un impact socio-economic pozitiv.

Pentru ca o unitate administrativ-teritorială să poată fi declarată stațiune turistică de interes local, aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții, ce decurg dintr-un act legislativ emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Printre condițiile impuse de legislație se numără și cele legate de calitatea aerului, aspect ce l-a determinat pe primarul comunei Berzasca să elaboreze, împreună cu o echipă de experți din domeniul mediului, un studiu în acest sens. „Consiliul Local a adoptat în 2020 Hotărârea Nr. 66, prin care a fost aprobată monografia turistică a comunei, precum și fișa stațiunii turistice, acea fișă care este, de fapt, o anexă la actul normativ care reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o unitate administrativ-teritorială pentru a fi declarată stațiune turistică. În speță, noi am înaintat spre minister toată documentația, așa cum am perceput-o noi la momentul respectiv, și am făcut un punctaj din care rezulta că depășim condițiile minime pentru a fi declarați stațiune. Am primit, în schimb, un document de la ministerul de resort, prin care ni se comunica că ar trebui să deținem și un studiu privind calitatea aerului, și pe care noi nu îl aveam la momentul respectiv. În acest sens, am făcut toate demersurile necesare, între timp am primit și concluziile acestui studiu, care spun că zona Berzasca se încadrează în categoria localităților care pot să primească statutul de stațiune turistică de interes local”, ne-a declarat primarul Petru Nicolae Furdui.

leader board 728 x 90 px

Dacă comuna Berzasca va fi declarată stațiune turistică, accesul unității administrativ-teritoriale la programele cu finanțare nerambursabilă va fi mult mai facil decât până acum. De altfel, și localnicii vor avea de câștigat de pe urma acestei atestări, oamenii putând accesa fonduri europene pentru construirea de pensiuni, fapt ce va contribui, desigur, și la creșterea numărului de turiști în zonă. „La un anumit interval de timp se organizează ședințe de Guvern, prin care se ia act de noile documentații depuse, de strategiile administrațiilor locale care îndeplinesc criteriile necesare pentru atestarea lor ca stațiune, și se inițiază proiectul de hotărâre de Guvern prin care sunt nominalizate și validate aceste UAT-uri. Eu mi-am făcut temele, acum urmează ca legiuitorul, Guvernul, să ia act de documentația pe care am înaintat-o deja Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului, entitate care va face și propunerea către Executiv pentru a fi declarați stațiune”, a mai precizat Furdui.

FOTO: infoturism-berzasca.ro