Peste 1,7 milioane de lei intră în Caraș-Severin. Vezi ce destinație au banii!

Proiectele cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare, aflate în implementare în Caraș-Severin, salariile angajaților din învățământ și finanțarea camerelor agricole sunt secțiunile din bugetul județului care au fost suplimentate cu bani la rectificarea aprobată astăzi de consilierii județeni. Veniturile totale ale bugetului județului au fost majorate cu aproape 1.720.000 de lei.

,,Este o rectificare pozitivă prin care vin bani”, a spus președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, imediat după deschiderea ședinței forului pe care îl conduce. În fapt, bani vin de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea camerelor agricole, în sumă de 79.000 de lei. Alți 81.000 de lei sunt repartizați cheltuielilor de funcționare a bugetului local și reprezintă sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, mergând spre capitolul bugetar care acoperă salariile angajaților din învățământul cărășean.

Circa 1.560.000 de lei merg la secțiunea de dezvoltare, unde se fac modificări la cheltuielile pe proiecte cu finanțare FEN postaderare. Aici, în expunerea de motive a proiectului se stipulează că ,,propunerile de rectificare au avut în vedere asigurarea cu prioritate a resurselor financiare pentru implementarea proiectelor ce beneficiază de finanțare externă nerambursabilă, precum și a fondurilor destinate documentațiilor necesare investițiilor realizate de instituțiile subordonate și pentru achiziționarea unor dotări necesare funcționării instituțiilor de asistență socială”.

Consilierii județeni din Caraș-Severin au mai aprobat în ședința de astăzi și o mișcare de bani din cadrul unui proiect mai vechi, transfer care vizează două mari proiecte de investiții cu finanțare externă nerambursabilă: modernizarea DJ 582 Văliug-Slatina-Timiș și Sistem Intergrat de Management al Deșeurilor în județul Caraș-Severin. Practic, a fost aprobată o modificare a plafoanelor alocate acestor două obiective de investiții, o sumă disponibilizată la modernizarea DJ 582, în valoare de peste 2.530.000 de lei, fiind redistribuită sistemului de management al deșeurilor.