Peste 1 milion de euro disponibili pentru infrastructura educațională. GAL Timișoara a lansat ghidul în consultare publică

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru măsura care vizează îmbunătățirea condițiilor educaționale. Suma disponibilă în cadrul acestei măsuri este de 1.149.000 euro. 

Banii pot fi accesați pentru construcția, reabilitarea sau modernizarea unităților de învățământ care să faciliteze accesul la educație și dezvoltarea unitară a comunității bazată pe cunoștințe.

„Educația reprezintă rampa de ieșire din segregare a comunității marginalizate. Astfel, impactul acestei intervenții vizează incluziunea socială, plecând de la preșcolari și terminând cu persoanele adulte aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, reducând abandonul școlar și scăzând analfabetismul. Zona marginalizată cuprinde 1.200 de persoane defavorizate, din care 416 de persoane sunt de etnie romă. Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din întreg teritoriul SDL: 1.200 persoane.”, se arată în fișa măsurii.

leader board 728 x 90 px

Părțile interesate se pot implica în cadrul procesului de consultare. Observațiile și propunerile pot fi transmise prin e-mail, la asociatia.gal.timisoara@gmail.com, până în 15 februarie.

„Din dorința de a oferi copiilor cele mai bune condiții și cea mai bună protecție împotriva pandemiei și nu numai, GAL Timișoara lansează în consultare publică ghidul referitor la măsura privind îmbunătățirea condițiilor educaționale, destinat atât unităților publice, cât și celor private ce întrunesc condițiile pentru a primi această finanțare. Total fonduri disponibile sunt 1,149 milioane euro, știm că nu sunt foarte mulți bani, dar suntem convinși că un bun gospodar îi va cheltui eficient.”, a declarat președintele asociației, Cătălin Tiuch.

Durata intervenției este estimată la 48 de luni, iar bugetul estimativ este de 1.149.000 euro (POR și contribuție proprie). Data lansării apelului de selecție este 6 aprilie (ora 9.00), iar proiectele pot fi depuse până în 21 mai (ora 17). Ghidul solicitantului și anexele acestuia pot fi accesate pe site-ul asociației.