UPDATE Opt localități din județul Timiș intră în carantină! Nunți, botezuri și înmormântări, cu cel mult opt participanți

stiri si publicitate cu Casino Herculane by sungarden

Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonală pentru opt localități din județul Timiș. Oamenii vor putea ieși din casă doar cu declarație pe proprie răspundere, iar deplasarea spre alte zone va fi permisă doar în baza unor motive întemeiate.

Decizia a fost luată în urma propunerii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, înaintată CNSU după primirea avizului de la Institutul Național de Sănătate Publică. Avizul a fost liberat în baza analizei realizate de specialiștii DSP Timiș.

Cele opt localități sunt: Ghiroda – 7,98, Dudeștii Noi – 7,63, Dumbrăvița – 7,44, Becicherecu Mic – 6,81, Fibiș – 8,04, Giroc – 7,68, Pesac – 8,14 și Moșnița Nouă – 6,39.

Carantina zonală se instituie în noaptea de 5 spre 6 noiembrie de la ora 00.00 și este valabilă pentru o perioadă de 14 zile.

„Carantina s-a cerut pentru localitățile: Ghiroda (fără Giarmata Vii), Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Becicherecu Mic, Fibiș, Pesac, Giroc, cu sat aparținător Chișoda și Moșnița Nouă cu satele aparținătoare:Moșnița Veche, Albina, Urseni și Rudicica. Pentru UAT Moșnița Nouă s-a primit avizul INSP în cursul zilei de astăzi”, au transmis reprezentanții CJSU.

Inițial s-a discutat despre Găvojdia și Fibiș, dar nu a fost calculată rata de infectare pentru fiecare localitate în parte. Așadar, în următoarele zile va fi analizată și situația din cele două comune.

În documentul transmis de autoritățile din Timiș au fost specificate și restricțiile pe care oamenii trebuie să le respecte.

Astfel, se instituie următoarele măsuri obligatorii:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori cu adresa declarate în zona menționată la art. 1 alin. (2) adresă declarată prin Declarație pe propria răspundere și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 3. Evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Timiș a oportunității și prioritizării de testare a persoanelor și transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
 4. Stabilirea, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, a rutelor ocolitoare, a căilor majore de circulație care tranzitează zona și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
 5. Interzicerea desfășurării următoarelor activități:
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 • activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;
 • organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și în instituții organizatoare de spectacole și/sau concerte;
 1. Oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez și înmormântare cu prezența unui număr maxim de 8 persoane.
 2. Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și deschise;
 3. Suspendarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față“ pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online.

În intervalul orar 22.00 – 5.00, în zonele carantinate este permisă circulația pentru:

 1. a) persoanele care desfășoară activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentării cu apă, comunicațiilor, reprezentanții mass-media, transporturilor și aprovizionării populației cu prezentarea unei adeverințe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfășurarea activității, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
 2. b) persoanele care desfășoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la litera a, cu prezentarea unei adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
 3. c) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declarații pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, data completării și semnătura;
 4. d) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declarație pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării și semnătura;
 5. e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei legate de nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) urgențe medicale;
 7. g) tranzitarea localităților zonelor carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe raza acestora, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.

Direcția de Sănătate Publică Timiș va întreprinde următoarele:

promovare banner maxagro Stiri cu Muzeul din Timisoara
 1. Va analiza oportunitățile și va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății
 2. Va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spațiilor publice și va urmări îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză;
 3. Va îndruma și implica medicii de familie de pe raza localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.)
 4. Va supraveghea colectarea deșeurilor medicale și va asigura respectarea normelor de colectare a deșeurilor medicale.

În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

 1. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației;
 2. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități profesionale în zona carantinată;
 3. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
 4. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 5. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 6. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 7. g) urgențe medicale;
 8. h) elevii și studenții care locuiesc în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.

Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev sau student, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităților din zona carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități.

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităților publice locale și vor fi aduse la cunoștința populației prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.

Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru integrat de acțiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

UPDATE:

Măsurile au intrat în vigoare în această dimineață la ora 5.00. Anunțul a fost făcut de autorități în jurul orei 4.00.

Stiri si Publicitate, joburi in Timisoara si Resita STPT job 1000x200 Stiri si Publicitate in Timisoara si Resita 1000x100 edb
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/