OFICIAL. A fost aprobat Programul de dezvoltare a judeţului Caraş-Severin pe anul 2018! Propaganda guvernamentală a formelor fără fond!

Ţineţi-vă bine, judeţul Caraş-Severin este în plină dezvoltare! Şi economic, şi social! Nu ştiaţi? Nu simţiţi? Tocmai a fost adoptat un document în acest sens!

În şedinţa din 23 martie a Colegiului Prefectural Caraş-Severin a fost prezentat și aprobat „Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2018“. De ce la sfârşitul lui martie un program anual? „Pentru că putem“, ar răspunde probabil reprezentanţii Guvernului în teritoriu. „Pentru că v-am dat în martie ninsoarea de decembrie“, i-ar scuza pe social-democraţi, fără îndoială, Cel de Sus Atotiertător.

Documentul a fost întocmit de Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, prin Serviciul Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate. Şi este semnat de prefectul Matei Lupu.

„«Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2018» a fost elaborat în baza Programului de Guvernare implementat la nivelul judeţului şi pe baza propunerilor făcute de către servicii publice deconcentrate şi alte organisme ale ministerelor în teritoriu, precum şi pe baza unor propuneri ale autorităţilor publice locale. Obiectivele propuse a fi atinse în anul 2018, (sic!, n.r.) se regăsesc detaliat, pe acţiuni concrete, cu termene şi responsabilităţi, în «Planul anual de acţiuni aferent anului 2018, pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare»”, ne asigură Instituţia Prefectului.

Vom prezenta în cele ce urmează pasaje reprezentative din aşa-numitul „Program anual orientativ de dezvoltare economică şi socială a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2018“. Am selectat câteva domenii.

Fiscalitate

„Cea mai importantă parte a resurselor umane, disponibilă din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin, va fi concentrată pentru atingerea obiectivelor stabilite în programele de reformă şi modernizare a administrării veniturilor“.

În acest sens, în document este prezentat programul de activitate al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Caraş-Severin pentru anul 2018! Care constă în: „Realizarea programului de încasări la bugetul general consolidat al statului la nivelul judeţului, Creșterea gradului de recuperare a arieratelor de la contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice, Îmbunătăţirea modului de valorificare a bunurilor devenite proprietate de stat, Mediatizarea problematicii fiscale, în vederea cunoaşterii acesteia de către contribuabili, organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii de informare, educare şi asistenţă a contribuabililor, Creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii de inspecţie fiscală, Reprezentarea şi asistenţă juridică în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, Aplicarea mecanismelor privind administrarea finanţelor publice în profil teritorial, execuţia de casă a bugetului general consolidat, a fondurilor speciale, a veniturilor extrabugetare şi a bugetului trezoreriei“.

Dacă toate acestea fac parte din dezvoltarea economico-socială a judeţului în 2018, înseamnă că aşa e. Nu-i aşa?

Mediul de afaceri

„Centralizarea anchetelor de conjunctură economică, completate de către societăţile comerciale ce formează eşantionul din Judeţul Caraş-Severin, pentru estimarea evoluţiei din sectorul industrial de către Comisia Naţională de Prognoză Bucureşti, precum şi monitorizarea diferenţelor existente între numărul agenţilor economici înmatriculaţi la Oficiul Registrului Comerţului şi cei aflaţi în baza de date Cod fiscal, care nu au depus situaţii financiare, conform prevederilor legale sunt activităţi ce vor fi realizate de către Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin“.

Atât! Doar atâta conţine subcapitolul intitulat „Mediul de afaceri“! Pentru că judeţul se dezvoltă în 2018. Nu-i aşa?

Fonduri europene

„În ceea ce priveşte «fondurile europene», obiectivul Serviciului Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin vizează creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare, fondurilor naţionale şi a altor tipuri de finanţări.

La acest capitol, Consiliul Judeţean Caraş-Severin va urmări utilizarea completă a fondurilor structurale şi a celor de finanţare a obiectivului cooperare teritorială europeană, în susţinerea planurilor de dezvoltare regionale şi pregătire pentru perioada de programare 2014-2020.

În vederea dezvoltării teritoriale, se va urmări creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin implementarea de proiecte de dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră. În cadrul acestui obiectiv vor implementa astfel de proiecte autorităţi ale administaţiei publice locale“.

Am redat conţinutul integral al Capitolului 3 – Fonduri europene, din „Programul anual orientativ de dezvoltare…“. Căutând detalii în „Planul anual de acţiuni…“, am găsit, ce altceva?, lista proiectelor cu finanţare europeană întocmite de administraţiile publice locale şi cea judeţeană. Cu mulţumiri Guvernului, pentru activitatea edililor din judeţ, nu-i aşa?

Turism

„Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin Direcţia Patrimoniu îşi propune, pentru anul 2018, să continue activitatea de promovare a turismului din Judeţul Caraş-Severin, prin conceperea şi editarea de noi materiale de promovare turistică a judeţului, participarea la acțiuni și târguri naționale și internaţionale de turism, participarea la acţiuni in judeţ, târguri interne etc.“.

Dacă Consiliul Judeţean „va continua“ în 2018 activitatea de promovare a turismului din Caraş-Severin la fel cum a făcut şi-n anii precedenţi, e clar. Judeţul „va continua“ să se dezvolte, nu-i aşa?

Pensii

Da, în Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Caraş-Severin, aprobat de Colegiul Prefectural, există şi un subcapitol numit „Pensii“. Sunteţi curioşi ce scrie acolo? Ştim că da, aşa că iată-l:

„În domeniul asigurărilor sociale, Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin va urmări realizarea următoarelor obiective: Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul cetăţenilor, Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale, Eficientizarea activităţii de comunicare şi transparenţă“.

Acum, că au citit ce-i aşteaptă, pensionarii au toate motivele să fie liniştiţi. Ce, nu-i aşa?

Educaţie

La capitolul Educaţie nu putem spune că s-a făcut economie de cuvinte. Aşa că nu vom face nici noi.

„Pornind de la Programul de Guvernare, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin sunt în atenţie o serie de obiective“, aflăm din acelaşi document programatic. Pentru ca apoi să ni se enumere ţintele vizate de „seria de obiective“.

Cap de listă este „creşterea performanţei sistemului de învăţământ“! Este că v-am surprins? A fost nevoie ca în fruntea ISJ să fie numit fostul deputat Ioan Benga, pentru a se stabili ca obiectiv pentru învăţământul cărăşean creşterea performanţei acestuia!

Elevilor li se pregăteşte, în acest context, „formarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii“, cu atât mai mult cu cât va avea loc „implementarea unor programe care să permită condiţii de dezvoltare şi formare a copiilor, de la naştere şi până la majorat, indiferent de statutul social al familiilor din care provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi psiho-motorii etc.“. Profund.

În acelaşi „Program de dezvoltare…“ mai este statuat că Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin urmăreşte în anul 2018, de exemplu, „aplicarea corectă a procedurilor de evaluare şi monitorizarea desfăşurării examenelor“! „Diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului din învăţământul obligatoriu“! „Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă“! „Diminuarea violenţelor din şcoală şi în proximitatea ei“! „Susţinerea formării continue a cadrelor didactice“! „Învăţământ şi educaţie pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile dezavantajate“! De parcă toate aceste deziderate au apărut acum, peste noapte, odată cu instalarea agramatului Valentin Popa la Ministerul Educaţiei, a profesorului de fizică Ioan Benga la ISJ sau a fostului sindicalist şi primar Matei Lupu la Prefectura Caraş-Severin!

Am remarcat însă cu satisfacţie că se are în vedere în 2018 şi „corelarea învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele agenţilor economici“. Or, aici ştiam că e meritul fostei conduceri a ISJ şi în special al primarului Reşiţei, Nelu Popa, care au pus bazele Şcolii Duale în Caraş-Severin. Dar, scuzaţi!, să pomenim de bine de-un lider PNL în contextul „Programului de dezvoltare economică şi socială a judeţului Caraş-Severin“, întocmit în baza Programului de Guvernare PSD-ALDE, ar fi o impietate, nu-i aşa?

Şi, şi, şi. Şi… mai vreţi?

„Programul de dezvoltare“ al judeţului Caraş-Severin nu ocoleşte niciun domeniu. Forţă de muncă. Asistenţă socială. Protecţia copilului. Dialog social. Sănătate. Administraţie publică. Agricultură. Dezvoltare rurală. Mediu. Ape. Păduri. Energie. Infrastructură. Comunicaţii. Afaceri interne. Cultură. Minorităţi. Tineret. Sport. Diaspora. Chiar şi politică externă. Nici nu bănuiaţi în câte direcţii ne dezvoltăm!

Despre dezvoltarea economico-socială a judeţului Caraş-Severin nu s-a putut vorbi în ultimii 25 de ani decât la timpul viitor. Colegiul Prefectural Caraş-Severin a aprobat însă acum un document care se vrea a fi o dovadă certă că judeţul nostru este pe un drum ascendent! Motiv pentru care vom reveni asupra dezvoltării. C-ar fi păcat ca judeţul să crească sub ochii cărăşenilor, iar aceştia să n-aibă habar!