Numărul farmaciilor este constant! Doar rebranduirea și relocarea dau senzația că în Reșița există o farmacie pe fiecare stradă

senior female pharmacist working in a pharmacy
explo 1000x200

Concluzia a reieșit din dialogul purtat cu Pavel Roșca, președintele Colegiului Județean al Farmaciștilor din Caraș-Severin.

Este cunoscut faptul că înființarea farmaciilor a fost reglementată prin lege și se face în funcție de numărul populației. Practic, în municipii, o farmacie revine la 3.000 de locuitori, iar în orașe – la 4.000 de cetățeni. „Numărul este același, însă dacă apar noi branduri înseamnă că se vând licențe, dar ca număr, farmaciile rămân mereu aceleași. Da, ele își pot schimba adresa, pot fi relocate din rațiuni ce țin de vad comercial și par că sunt mai multe în zonele centrale, unde este un aflux mai mare de cumpărători. Fiindcă farmaciile funcționează ca o afacere, ele trăiesc din adaosul comercial practicat. În Reșița sunt 27 de farmacii, la nivel de județ avem 76 și sigur că aici le introducem și pe cele care sunt în mediul rural. Farmaciile nu sunt nici multe, și nici puține, sunt după nevoi și puterea economică a zonei. Dovadă că în Bozovici avem 3 farmacii, același număr – 3 farmacii – găsim și în Teregova, fiindcă în zonele rurale nu apare reglementarea privitoare la numărul farmaciilor în funcție de numărul de locuitori.”

Tot în mediul rural mai sunt și oficine locale. Ele au aceleași funcții și tratament legislativ ca mod de organizare și control ca orice farmacie, doar că există anumite elemente care le diferențiază. Este vorba despre programul care poate fi mai redus decât al farmaciei, spațiul de funcționare mult mai mic și deservirea care poate fi asigurată de asistent, fără farmacist. De obicei, o oficină locală este deschisă în apropierea unei localități mai mari sub coordonarea unei farmacii de bază. Există zone rurale neacoperite de farmacii, astfel încât sunt cetățeni nevoiți să parcurgă distanțe considerabile pentru a putea cumpăra medicamente?

„Categoric, nu! Suntem într-o situație nefavorabilă din punct de vedere al răspândirii populației și ca relief. Avem localități mici, dispersate, cu foarte puțini locuitori dar chiar și așa, în zonele respective, nu există probleme de acoperire  a serviciilor farmaceutice. Amintesc aici de Cornereva (n.r. cu cea mai mare întindere din țară) are în alcătuire sate și cătune mici, dar avem farmacie în această localitate. Stăm foarte bine la Bozovici unde sunt trei farmacii, avem în satele de pe Valea Cernei acoperire mulțumitoare, în zona Oravița, Moldova Nouă, pe Clisura Dunării. Și la Anina avem două farmacii. Deci, nu ne putem plânge din acest punct de vedere. Farmaciile sunt societăți comerciale și practic ele funcționează pe baza profitului. Farmaciile nu trăiesc din servicii asigurate, așa cum o fac medicii de familie. Nu putem avea pretenția să existe în fiecare localitate rurală o farmacie pentru că nu ar fi sustenabilă, dar totuși, avem această capacitate deosebită de a înființa o oficină locală în zone relativ izolate, care funcționează ca o farmacie dar cu un program mai restrâns. Problema mare este că serviciile farmaceutice sunt deficitare acolo unde și serviciile medicale sunt deficitare, pentru că o farmacie nu poate exista fără un prescriptor, fără un medic și acesta este un factor dezavantajos, practic populația poate avea de suferit. Stăm foarte bine la numărul de farmacii, la oficine și la profesionalismul personalului.”

Președintele Colegiului Județean al Farmaciștilor din Caraș-Severin, Pavel Roșca, a mai precizat că majoritatea dintre farmaciile existente în județ au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, onorând astfel rețete care au regim gratuit sau compensat, eliberate de medici de familie și medici specialiști.