Manual de bune practici pentru integrarea romilor din regiunea Dunării!

Partenerii din cadrul proiectului DREAM ROAD s-au reunit online la mijlocul lunii octombrie pentru a discuta stadiul desfășurării activităților, precum și planul de bătaie pentru perioada următoare.

Subiectul principal al discuției a fost finalizarea manualului de bune practici de abordare și integrare a comunităților de romi, manual ce este centralizat de către Asociația Nevo Parudimos și care va cuprinde modele de bune practici din partea tuturor partenerilor implicați în proiect.

Colectarea acestor bunelor practici va genera idei noi în cadrul parteneriatului, facilitând crearea unui sistem de acțiune în ceea ce privește creșterea incluziunii comunităților de romi din regiunea Dunării. De asemenea, prin intermediul acestui manual de bune practici se doreșteșiatragereainteresuluiinstituțiilorpubliceabilitateînactivități de incluziune a comunităților de romi din țările partenere.

Manualul de bune practici va fi publicat online și va fi disponibil publicului larg. După publicarea acestuia, reprezentanți din partea fiecărui partener le vor acorda sprijin celorlalte organizații implicate pentru a înțelege cum să aplice bunele practici la nivelul comunităților locale cu care aceștia lucrează.

Proiectul DREAM ROAD este susținut de Programul transnațional Interreg Danube și este implementat de 15 parteneri din 10 țări din regiunea Dunării. Romii sunt reprezentați în toate țările parteneriatului, cu modurile lor de viață și provocările cu care se confruntă, acestea fiind diferite de la o țară la alta.

Proiectul DREAM ROAD – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit și eMpowerment pentru dezvoltarea ROmA a început la 1 iulie 2020 și se va încheia la 31 decembrie 2022. Bugetul general al proiectului este de 2.072.267,40 de euro, iar rata de cofinanțare este de 85%.

Mai multe informații se găsesc aici: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road