Mai puține comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială pe teritoriul GAL Călugăra

gal calugara vlad oravicean

Asociația Grupul de Acțiune Locală Călugăra a lansat proiectul cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori.

Având o durată de implementare de 28 de luni, până la începutul lui noiembrie 2023, proiectul are ca obiectiv reducerea numărului de comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

„Vot fi implementate măsuri integrate în vederea reducerii sărăciei şi excluziunii sociale la nivelul arealului SDL GAL Călugăra prin măsuri integrate de asigurare a accesului persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate la servicii sociale, la măsuri active de ocupare, inclusiv prin susţinerea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu şi nu în ultimul rând prin facilitarea accesului la educaţie prin măsuri de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii.”, a precizat Vlad Orăvicean, manager de proiect. Implementarea va fi realizată în la Centrul Multifuncțional  din Rusova Veche, comuna Berliște, la şcoala gimnazială din aceeași comună și la sediul GAL  din Ciclova Română.

leader board 728 x 90 px

Concret, vor fi furnizate servicii sociale de tipul centru de zi pentru asistență și suport acrodate persoanelor nevoiașe, servicii de asistență comunitară și servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Se vor bucura de acestă atenție 80 de copii proveniți din familii aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și 50 de persoane vârstnice aflate în situații similare. Totodată, prin acest proiect, 130 de persoane aflate în situație de risc de sărăcie și excluziune socială din întreg teritoriul GAL Călugăra vor urma cursuri în vederea integrării/reintegrării pe piața muncii, iar unele vor fi sprijinită chiar să deschidă mici afaceri, pentru care vor primi inclusive finanțare.

„Importante sunt și măsurile de educație pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 24 de copii proveniți din familii aflate în aceleași riscuri, de sărăcie și excluziune social. Mă refer aici la servicii de tip școală după școală, atât în mediul fizic, cât și digital.”, a adăugat Vlad Orăvicean. Prin același proiect se va acționa și pentru combaterea discriminării sau a segregării pentru un numar de 210 de persoane, în vederea promovării multiculturalismului, a dialogului interetnic, a cooperării și incluziunii sociale, prin acțiuni de informare și conștientizare, cât și prin încurajarea creării unui spațiu de dialog intercultural. Nu în ultimul rând, vor fi aplicate măsuri specifice de asistență juridică în vederea reglementării actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială pentru cele 50 de persoane din grupul țintă.

4,77 milioane de lei vor fi cheltuiți pentru toate acestea, 4,53 reprezentând contribuție a Uniunii Europeane.