Licitație pentru ridicarea cadavrelor de animale. Prețul ar putea fi unul avantajos pentru cetățeni

Primăria Timișoara organizează o licitație pentru un nou contract cu un operator care să ridice cadavrele de animale, fie că vorbim despre carcase de pe stradă, fie de animale moarte din gospodăriile cetățenilor sau animale de companie decedate. Consilierii locali au aprobat Studiul de Fundamentare și caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

Din discuțiile dintre consilieri în plen, a reieșit că pentru ridicarea unui cadavru de animal, inclusiv a unui cățel de companie, suma ar fi de 28 de lei, un preț avantajos. Practic, se organizează o nouă licitație, deoarece vechiul contract e deja expirat, de la data de 1 februarie 2019. Vizate sunt, conform expunerii de motive, „cadavre de animale de diferite specii, dar mai ales de câini, pisici, cabaline, bovine şi păsări ca urmare a accidentelor de circulaţie, sau de altă natură sau din moartea naturală a animalelor fără stăpân şi a celor rătăcite, ca urmare a nesupravegherii acestora”.

Din proiect reiese că va fi vorba de un contract de un an. „Operatorului îi este interzis să subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori”, după cum se arată în proiect. „Operatorul va colecta de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale atât cadavrele animalelor de talie mică (ex. păsări, pisici, câini, etc.), cât şi animalelor de talie mare (ex. cabaline, ovine, bovine, etc.). Cadavrele de animale colectate de pe domeniul public şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale vor fi colectate şi transportate în mijloace auto autorizate special amenajate în acest scop înscripţionate, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare şi vor fi predate unităţii de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar înregistratea datelor se va face conform legislaţiei sanitare veterinară în vigoare”, se mai arată în proiect.

Operatorul va avea obligația de a ridica în termen de două ore de la semnalarea cetățenilor orice cadavru de pe stradă. De asemenea, cetățenii sunt obligați la rândul lor să semnaleze în maximum patru ore dacă le-a murit un animal de companie sau din gospodărie. „Cadavrele animalelor de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai agenţilor economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 4 de ore operatorul asupra morţii animalelor la care se referă, în vederea ridicării cadavrelor de animale din gospodăriile crescătorilor individuali de animale”, se mai arată în proiect.