„De două ori mai mulţi bani de la UE!”

În contextul încheierii primei etape de finanțare europeană, o retrospectivă a stadiului de accesare a fondurilor dezvăluie faptul că județul Caraș-Severin și întreaga regiune de Vest au reușit să implementeze proiecte importante pentru dezvoltarea comunităților locale. Sorin Maxim, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, agenție ce acţionează pentru dezvoltarea şi promovarea regiunii în ansamblu, a stat de vorbă cu redactorii ziarului Express de Banat, rezumând această perioadă.

Domnule Maxim, prima etapă de accesare a fondurilor europene s-a încheiat. Care este procentul de absorbție în județul Caraș-Severin a fondurilor în perioada 2007-2013?

Implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013 gestionat de ADR Vest în calitate de Organism Intermediar se va încheia la finalul anului 2015, existând încă multe proiecte în implementare în diverse faze și mai sunt proiecte încă în curs de contractare. ADR Vest gestionează acest program la nivelul întregii regiuni (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș), alocarea fondurilor fiind făcută la nivel regional, la fel ca și monitorizarea programului. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 417,92 milioane euro. Până în acest moment, la nivelul Regiunii Vest au fost contractate 348 de proiecte. Dintre acestea, 322 proiecte se află încă în implementare sau sunt deja finalizate. Valoarea totală a proiectelor contractate este de 715,64 milioane euro, dintre care 508,70 milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Gradul de contractare este de 121,72% în acest moment la nivelul Regiunii Vest şi încă mai sunt proiecte ce urmează a fi contractate până la jumătatea lui 2014. În acest moment, gradul de absorbţie la nivel regional al Programului Operațional Regional gestionat de ADR VEST este de 49,5 la sută.

Care au fost principalele domenii în care s-a putut obține finanțare europeană?

Prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, principalele domenii de finanțare au fost: Dezvoltare urbană (proiecte integrate de infrastructură urbană, structuri de sprijinire a afacerilor, social); Infrastructură de drumuri (drumuri județene și străzi orășenești); Infrastructură socială (ambulatorii, centre sociale, baze operaționale pentru situații de urgență, infrastructură de educație); Sprijinirea afacerilor (structuri de sprijinire a afacerilor, reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și reintroducerea acestora în circuitul economic, sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor); Turism (restaurarea obiectivelor de patrimoniu cultural și valorificarea acestora în turism, infrastructură de turism de agrement).

Dintre acestea, în care s-au întâlnit cele mai multe probleme de accesare?

Cele mai mari dificultăți în accesarea fondurilor au fost întâmpinate în cadrul domeniului de intervenție 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”. Datorită specificului și condițiilor aferente acestui domeniu de intervenție, solicitanții eligibili au fost doar autoritățile publice locale, rata de cofinanțare a fost mai ridicată, iar proiectele au avut un grad mare de complexitate datorită tratării unor probleme complexe de mediu.

Pe ce domeniu s-au accesat cele mai multe fonduri? Dar cele mai puține?

Toate domeniile de interevenţie ale Programului Operaţional Regional 2007-2013 au fost de mare interes pentru beneficiarii din Regiunea Vest şi au fost acoperite cu proiecte depuse cu cel puţin 100 la sută peste valoarea alocată. Valoarea proiectelor depuse la nivelul Regiunii Vest, proiecte eligibile şi conforme, a fost de peste 200 la sută față de suma alocată pentru Regiunea Vest. Cele mai de interes domenii pentru beneficiarii din Regiunea Vest au fost DMI 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”, valoarea proiectelor depuse depășind cu 200 la sută suma alocată, iar în domeniul DMI 3.4 ,,Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, valoarea proiectelor depuse a depășit  cu  aproape 350 la sută suma alocată.

Din punctul de vedere al cofinanțării, care au fost procentele de contribuție pentru această perioadă?

Procentele de cofinanțare au fost: pentru autoritățile publice locale 2 la sută (pe domeniile de intervenție care nu intră pe scheme de ajutor de stat); Pe domeniile de intervenţie care se supun regulilor ajutorului de stat, procentul de cofinanțare a fost de 50 la sută; pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, 30 la sută; pentru întreprinderile mijlocii: 40 la sută; pentru întreprinderile mari: 50 la sută.

Care dintre localităţile (instituţiile) județului Caraș-Severin a avut cel mai mare procent de absorbție a fondurilor?

Autoritățile publice locale din județul Caraș-Severin care au accesat fonduri în cadrul POR 2007-2013 au fost: Consiliul Județean Caraș-Severin, Consiliul Local Reșița, Consiliul Local  Caransebeș,  Consiliul  Local  Anina,  Consiliul  Local  Bocșa,  Consiliul  Local  Băile Herculane, Consiliul Local Moldova Nouă, Consiliul Local Oțelu Roșu, Consiliul Local al Comunei Berzasca. Majoritatea proiectelor se află în stadiu de implementare și nu au fost probleme la niciunul din proiectele autorităților menționate.

Din experiența anilor trecuți, care ar fi estimarea pentru 2014-2020 în ceea ce priveşte atragerea banilor europeni?

În perioada 2014-2020 se estimează că la nivel de regiune ADR Vest va gestiona o sumă dublă față de actuala perioadă de programare (aproximativ 1 miliard de euro). Principalele domenii de finanțare care urmează să fie gestionate de ADR Vest vor fi: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Dezvoltare Urbană; Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, inclusiv turism; Promovarea sistemelor de transport durabile; Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei.