Înscrieri! Aproape 80 de locuri libere în creșele din municipiu pentru copiii lugojenilor

Părinții copiilor cu vârsta potrivită pentru frecventarea creșei au la dispoziție timp suficient pentru a-și înscrie micuții. La creșele din Lugoj înscrierile încep în luna iulie.

Beneficiarii serviciilor acordate de Serviciul Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj, sunt copii cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Lugoj şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea.

Serviciul dispune de 79 de locuri, împărțite în patru unități, după cum urmează: Creşa nr. 1 (20 locuri) zonele Micro I, Făgetului, Buchini, Balta Lată, Pieţei, Primăriei, străzile Cloşca, Horia, Dunării; Creşa nr. 2 (20 locuri) zonele Micro II, Micro III, Micro IV, Micro V, Cotu Mic, Naimontelep, străzile Jabărului, Huniade, Primăverii, Crişan, Spl. Corneliu Coposu, Spl. 1 Dec. 1918, G. Doja; Creşa nr. 3 (19 locuri) zonele parcul G. Enescu, Gării, Bocşei, I.T.L., Ștrand, Stadion, Ţesătorilor, Spl. Coriolan Brediceanu, străzile N. Titulescu, Bucegi, Banatului, Coloman Wallisch; Creşa nr. 4 (20 locuri) Zonele Bocşei, I.T.L., str. Nicolae Titulescu, zona situata între str. Bocșei și str. Buziașului.

Înscrierile pentru anul școlar viitor se organizează în perioada 1-15 iulie 2021, actele necesare fiind o copie de pe certificatul de naştere al copilului; copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei; copie de pe certificatul de căsătorie al părinţilor; sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este cazul); dosar plic; cerere de înscriere, adeverință de venit.

Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea copiilor în creşă sunt: vârsta copilului de doi ani împliniţi; domiciliul – în zona în care se află creşa şi zonele limitrofe, dovedite cu actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali; familie monoparentală cu unul sau mai mulţi copii în întreţinere; fraţi sau surori care frecventează grădiniţe în incinta căreia funcţionează creşa sau şcoli aflate în apropiere; vechimea cererii – în situaţia în care sunt doi sau mai mulţi copii care împlinesc 2 ani în aceeaşi lună, se departajează în funcţie de vechimea cererii.

Înscrierea copiilor se face pe tot parcursul anului, la sediul Serviciului Creșe, în limita locurilor disponibile. Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0256/356305.

upt 1000x100