Inițiativă modernă în domeniul respectării drepturilor animalelor

În ultima perioadă, imaginile apărute în spațiul public, privind relele tratamente aplicate animalelor, au oripilat o țară întreagă. Pentru a încerca să aducă România în rândul țărilor europene pe acest segment, MAI vine cu inițiativă menită să reducă/stopeze abuzurile împotriva vietăților necuvântătoare din preajma omului.

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 a fost stabilit cadrul legislativ prin care au fost fixate o serie de drepturi și responsabilități pentru proprietarii de animale și nu numai. De asemenea, Poliția Română a fost investită cu atribuții de constatare și cercetare în domeniul protecției animalelor aflate într-o situație de pericol. Astfel, prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare din situațiile de mai jos:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.

Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;

b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;

c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;

d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;

e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Polițiștii care constată o situație de pericol pot emite un ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Protecția conferită de lege se extinde inclusiv asupra animalelor sălbatice.

Sursa foto principal: infooradea.ro.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/