În Timiș se caută noi părinți de profesie. Cum poți avea grijă de copii părăsiți

În județul Timiș se organizează noi cursuri gratuite pentru persoanele care doresc să fie părinți de profesie pentru copii părăsiți. Astfel, în cadrul unui proiect european, continuă și în această lună campania de recrutare a celor interesați să devină asistenți maternali profesioniști.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș anunță că, în cadrul proiectului european „Team up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, continuă campania de recrutare a persoanelor interesate să exercite profesia de asistent maternal profesionist. Astfel, în județul Timiș este organizat un nou curs gratuit de formare.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare”, a informat DGASPC Timiș.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Persoanele interesate sunt așteptate să depună o cerere de evaluare la Registratura DGASPC Timiș, pe tot parcursul lunii ianuarie. Intervalul de lucru cu publicul este de luni până vineri, între orele 09.00 – 12.00. De asemenea, acestea pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, pe adresa DGASPC Timiș, Piața Regina Maria, nr. 3, Timișoara, jud. Timiș, sau scanate și transmise prin e-mail la adresele dgaspctm@dgaspctm.ro sau dgaspctm@gmail.com.

Cererea de evaluare în vederea participării la cursul de formare ca asistent maternal profesionist și cererea pentru eliberarea unei adeverințe pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Timiș, secțiunea Formulare. De asemenea, la cererea de evaluare trebuie anexate: un curriculum vitae al solicitantului, copie după actul de identitate, cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș, copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite, cazier judiciar, un certificat de integritate comportamentală și o adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații din cadrul DGASPC Timiș vor realiza vizite la domiciliul persoanei solicitante, vor avea discuții cu membrii familiei sale, vecini și prieteni, și vor efectua o evaluare psihologică. Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor începe cursurile gratuite în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, fără de care nu pot fi angajate. Cursurile de formare profesională vor fi organizate la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minim 60 de ore.

„Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă capacitate deplină de exercițiu; să prezinte garanții morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce le revin referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosință legală o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; să aibă minim studii medii absolvite – cu diplomă. Conform legii, nu vor putea deveni asistenți maternali profesioniști persoanele care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; au fost decăzuți din drepturile părintești, sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; suferă de boli cronice transmisibile și boli psihice”, a transmis DGASPC Timiș.

Mai multe informații privind organizarea acestui curs pot fi obținute la Biroul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC Timiș – telefon 0256-490281, 494030.

banner 970 x 250