În plină criză generată de COVID-19, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin ajută antreprenorii locali

Într-un județ în care economia supraviețuiește cu greu, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin reprezintă un pol de încredere, venind an de an în sprijinul mediului de afaceri local. În anul 2019, bilanțul activității C.C.I.A. a fost cel mai bun din istoria de aproape 30 de ani a acesteia, iar față de anul precedent, veniturile Camerei au crescut de peste 2,5 ori.

Pe lângă veniturile din operațiuni curente, un aport substanțial a venit din proiecte europene, o constantă a activității camerei din ultimii zece ani. Prin proiectele europene derulate în anul 2019 au fost finanțate 57 de start-upuri pentru românii din diaspora și noii antreprenori din Regiunea Vest.

În cadrul Programului Operațional Capital Uman, Proiectul „Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora”, a cărui valoare este de 6.837.266,50 lei (5.811.676,53 lei din Fondul Social European și 1.025.589,97 lei din bugetul național), a finanțat 20 de afaceri și au fost create 63 de locuri de muncă în localități urbane din județul Caraș-Severin și Timiș, dar și din alte zone ale țării.

Un alt proiect, „Măsuri integrate pentru comunitatea marginalizată cu populație aparținând minorității rome din Anina, județul Caraș-Severin”, este implementat de Asociația „ProVitam” din Reșița, iar C.C.I.A. este partener. Rolul Camerei de Comerț este acela de a sprijini inițierea și dezvoltarea de afaceri prin organizarea unor cursuri de antreprenoriat, precum și de a sprijini angajarea persoanelor din grupul-țintă al proiectului. Și în cadrul acestui proiect au fost înființate și finanțate patru întreprinderi, cu opt locuri de muncă, în Anina.

Printr-un al treilea proiect aflat în derulare, „Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Vest”, au fost înființate și finanțate 33 de întreprinderi și au fost create peste 100 de locuri de muncă în orașe din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

„Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin a finalizat în luna mai 2019 proiectul „Resurse umane și întreprinderi competitive în Regiunea Vest”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, a cărui valoare a fost de 2.175.592 lei, din care 1.812.268,12 lei din Fondul Social European. Peste 700 de societăți comerciale din Regiunea Vest au beneficiat de cursuri pentru dezvoltarea competențelor profesionale pentru 250 de manageri (persoane care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management în firma), 130 de antreprenori care își gestionează propriile afaceri și 130 de angajați din departamentele de resurse umane, a căror necesitate specifică generală a fost dezvoltarea competențelor manageriale, antreprenoriale și de organizare a resurselor umane, pentru a dezvolta activitățile economice, condiția obligatorie fiind participarea la programe de formare profesională de calitate și adoptarea unor instrumente de lucru care să conducă la adaptarea întreprinderilor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.”, ne-a mărturisit Petru Buzzi, președintele C.C.I. A. Caraș-Severin.

În derularea cu succes a proiectelor europene finalizate sau aflate în curs de implementare trebuie specificat faptul că managerii de proiect și experții au colaborat bine și au fost sprijiniți constant de Autoritatea de Management POCU și OIRPOSDRU Vest din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.