EXECUTAT?! Două instanțe au desființat dosarul de corupție al primarului din Herculane! A fost construit total aiurea, pe fapte imputabile altora!

Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara au dat sentințe de achitare în dosarul fostului primar din Băile Herculane, Nicușor Vasilescu, care într-un rechizitoriu întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin este acuzat că i-a creat avantaje patrimoniale unui om de afaceri în urma unui schimb de proprietăți! Vinovăția fostului edil e susținută însă printr-o mulțime de hotărâri de consiliu local, hotărâri în care primarul, prin lege, poate avea cel mult rolul de inițiator!

Achitat definitiv, Vasilescu se consideră victima unui abuz al procurorului de caz, al prim-procurorului Parchetului de le lângă Tribunalul Caraș-Severin, Laura Iancu, și spune că va cere atât daune la CEDO, cât și răspunderea penală pentru cei care i-au ruinat viața, care l-au luat ca pe ultimul infractor din fotoliul de primar și l-au ținut trei ani pe holurile instanțelor de jucată. Distrugându-i reputația și, mai grav, sănătatea! Fostul edil nu are niciun motiv să creadă în vreo eroare de interpretare. Și asta pentru că e imposibil să nu poți face distincție între atribuțiile și obligațiile unui primar și cele ale unui consiliu local!

Acuzațiile Parchetului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a reținut că, în perioada 2011-2012, respectiv 2014-2015, primarul din Băile Herculane şi-a exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu legate de corecta gestionare şi administrare a patrimoniului oraşului, cu ocazia dobândirii şi înstrăinării clădirii Băile Neptun.

Primul act material al acestei infracţiuni constă în aceea că, iniţial, prin HCL 177/2011 s-a aprobat un schimb în urma căruia oraşul Băile Herculane ar fi dobândit întregul complex Băile Neptun – clădire, teren aferent şi bazine. Deşi până în august 2012 acest schimb nu s-a realizat, prin HCL nr. 59/30.08.2012, inițiată de primarul Vasilescu, schimbul iniţial a fost etapizat. Mai întâi a fost preluată clădirea, fără terenul aferent de 2900 mp. Oraşul Băile Herculane a cedat în schimb un teren de 4200 mp, urmând ca în etapa a doua să dobândească terenul aferent de 2900 mp. Până în vara anului 2015, nu s-a efectuat vreun demers pentru a se definitiva schimbul. Prin preluarea unei clădiri de patrimoniu, în stare avansată de degradare, susține procurorul de caz, s-au creat pentru Primăria Oraşului Băile Herculane numai obligaţii de întreţinere a acestui imobil.

Al doilea act material ar consta în aceea că Vasilescu, în anul 2014, a efectuat demersuri pentru vânzarea prin licitaţie publică a clădirii Băile Neptun. Un prim evaluator a estimat un preţ de 285.212 euro pentru imobil, fără teren și tot în același an, un alt evaluator a stabilit un preţ de aproximativ 65.000 de euro. În martie 2015, Vasilescu a promovat proiectul de hotărâre care a stat la baza HCL nr. 34/31.03.2015, prin care s-a aprobat vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului la preţul de 65.800 euro.

S-a mai reţinut în sarcina acestuia că, în perioada 2013-2014, în calitate de primar, şi-a exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu legate de corecta gestionare şi administrare a patrimoniului oraşului, cu ocazia înstrăinării unui alt imobil către familia Verbiţchi, la un preţ subevaluat de 20 euro/mp. Preț validat însă prin HCL nr. 85/29.11.2013!

Nicuşor Vasilescu a fost trimis în judecată, sub control judiciar, măsură care a fost menţinută pe tot parcursul camerei preliminare, precum şi pe parcursul judecăţii, până în octombrie 2016, când Tribunalul Timiş a dispus punerea în libertate a edilului.

Pentru oricine a citit măcar o dată Legea Administrației Publice Locale, e evident că toate cele imputate primarului Vasilescu sunt legate, de fapt, de HCL-uri. Hotărâri de Consiliu Local, la care primarul nu are nici măcar drept de vot. El poate fi doar inițiator de proiecte, poate propune, dar cei care hotărăsc sunt consilierii locali. Aceștia reprezintă executivul! Deloc întâmplător, atât magistrații Tribunalului Timiș, cât și cei ai Curții de Apel Timișoara, au ajuns la soluții de achitare după ce au parcurs întreg probatoriul.

Motivele achitării

Despre HCL-uri se vorbește în tot rechizitoriul. S-a susţinut de către acuzare că nu s-a respectat Legea administraţiei publice locale, că n-au existat motive reale care să justifice urgenţa convocării consiliului local sau că s-a suplimentat ordinea de zi cu aceste proiecte fără ca ele să ajungă în termenul prevăzut de lege la consilierii locali pentru studiu. Analizând toate hotărârile care au stat la baza schimbului final (HCL nr. 100/15.07.2011, HCL nr. 177/08.12.2011, HCL nr. 59/30.08.2012 şi 28 septembrie 2012 ) Tribunalul Timiș și, mai apoi, Curtea de Apel Timișoara au constatat însă că, acestea au fost adoptate în şedinţă ordinară, în consecinţă şedinţa consiliului local nu a fost întrunită în mod excepţional. Mai mult, arată cele două instanțe, deşi se susţine că există un interes al lui Vasilescu de a-l favoriza pe inculpatul Verbischi Valeriu şi pe soţia acestuia, nu s-au făcut cercetări cu scopul de a determina interesul, patrimonial sau nepatrimonial, al inculpatului Vasilescu de a-l favoriza pe acest investitor.

Instanțele de judecată au desființat și susținerea procurorului de caz cum că primarul Vasilescu a încălcat atribuţiile cu privire la gestionarea patrimoniului, prin iniţierea unor proiecte de hotărâre în ceea ce priveşte încheierea unui contract de schimb şi ulterior vânzarea la licitaţie, dar şi în ceea ce priveşte vânzarea directă a unui teren de sub construcţie la o preţ subevaluat. Potrivit art. 123 din Legea 215 din 2001, precum prevederilor art. 36 din acelaşi act normativ, organismul care hotărăşte cu privire la administrarea patrimoniului public sau privat al oraşului este consiliul local. Astfel, singurele acte administrative apte să producă efecte juridice cu privire la schimbul şi vânzarea de terenuri sunt hotărârile Consiliului Local, cu privire la adoptarea cărora primarul are opţiunea de a iniţia un proiect”, subliniază judecătorii timișoreni.

Prim-procurorului Laura Iancu, care a întocmit rechizitoriul, i se mai reproșează ceva. Și anume că, atât în cursul cercetării judecătoreşti, cât şi în cursul urmării penale, deși consilierii locali audiați în calitate de martori, în multe situaţii au fost nesinceri, nu s-a dispus absolut nimic. Această conduită a consilierilor locali impunea completarea probaţiunii cu alte mijloace de probă, de natură a stabili existenţa sau nu a unei participaţii penale a acestora şi a unei corecte individualizării a conduite ilicite a inculpaţilor, atrage atenția Tribunalul Timiș.

Vasilescu a fost acuzat și pentru că, în calitate de iniţiator de proiect, ar fi încălcat atribuţiile prev. de art. 120 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi art. 121 alin. 4 din aceeaşi lege. În primul rând, tribunalul a observat că prin HCL 177/2011 s-a aprobat de către Consiliul Local Băile Herculane un contract de schimb, că în cadrul şedinţei s-au purtat discuţii cu privire la bunurile care fac obiectul schimbului, au existat la dosar rapoarte ale compartimentelor de specialitate şi extrase CF vizând terenurile şi rapoarte ale comisiilor de specialitate ale consiliului local pe baza cărora s-a iniţiat votul. În al doilea rând, tribunalul a concluzionat că nu se poate reţine încălcarea de către primarul Vasilescu, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a textelor de lege invocate de acuzare care vizează administrarea patrimoniului, în condiţiile în care acesta nu are atribuţii de serviciu în ceea ce priveşte emiterea de acte de dispoziţie privind administrarea patrimoniului.

Concret, Consiliul Local hotărăşte cu privire la vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a orașului, nu primarul! În legătură cu hotărârile de consiliu, primarul are dreptul de iniţiativă şi beneficiază de sprijinul compartimentelor de specialitate ale aparatului propriu al consiliului local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre care este supus dezbaterii consiliului local pentru a deveni hotărâre. Proiectul de hotărâre conţine, în fapt, o propunere de efectuare a schimbului de terenuri, este iniţiat de către primar şi redactat de către secretar, însă nu poate avea natura juridică a unui act administrativ care să fie susceptibil de a produce efecte juridice, în condiţiile în care acesta dobândeşte valoarea juridică doar în momentul în care este aprobat de Consiliul Local, explică atât de limpede instanța.

În rechizitoriu se arată șiNicușor Vasilescu a obţinut sprijinul unor consilieri locali pe care i-ar fi manipulat să voteze proiectul de hotărâre fără obiecţii, numai că procurorul de caz nu probează cu absolut nimic această acuzație. Tot primarului i se impută în actul de sesizare a instanței că ar fi încălcat dispozițiile legale privind atribuţiile referitoare la relaţia cu consiliul local și în ceea ce priveşte convocarea consiliului local. Textele de lege vizate de procuror se referă însă la atribuţiile generale ale primarului, iar instanța arată că aleșii locali aveau posibilitatea să refuze să voteze pentru eventuale suplimentări ale ordinii de zi în ipoteza în care constatau că proiectul suspus dezbaterii nu se încadra în categoria de proiect urgent sau nu aveau suficient timp pentru studierea materialelor depuse.

În legătură cu a doua infracţiune de abuz în serviciu s-a susţinut că Vasilescu şi-a exercitat cu încălcarea legii atribuţiile de serviciu legate de gestionarea şi administrarea patrimoniului oraşului cu ocazia înstrăinării terenului de 1.349 mp aferent complexului Apollo către soţii Verbiţchi la un preţ subevaluat. Actul considerat a fi abuziv este proiectul de hotărâre nr. 13936/22.11.2013. Deci tot o hotărâtre de Consiliu Local, nu o dispoziție a primarului! Lucru explicat și în motivarea sentinței de achitare a Tribunalului Timiș: „Actul administrativ care a produs consecinţe juridice în ceea ce priveşte vânzarea terenului este HCL nr. 85/29.11.2013 prin care s-a dispus înstrăinarea unui teren, act care nu intră în sfera atribuţiilor de serviciu ale primarului, care are doar un drept de iniţiativă.

În consecință, Tribunalul Timiș a dispus achitarea primarului Nicușor Vasilescu sub aspectul săvârşirii celor două infracţiuni de abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie întrucât nu s-a demonstrat încălcarea de către inculpat a unor dispoziţii din legislaţia primară. Pentru că nu se poate reţine existenţa unor atribuţii de serviciu ale primarului în legătură cu adoptarea celor cinci hotărâri de consiliu local prin care s-a aprobat schimbul de imobile şi vânzarea unui teren, rolul de decident revenind consiliului local, fostul edil din Băile Herculane a fost declarat total nevinovat. Sentința Tribunalului Timiș a fost atacată de Ministerul Public, dar lucrurile sunt mult prea limpezi.

Achitat definitiv!

Tribunalul Timiş a reţinut o corectă situaţie de fapt şi, subscriind la toate considerentele menţionate în sentinţă, prin care în mod legal şi temeinic, argumentat, cu trimitere la probe, au fost înlăturate toate capetele de acuzare formulate de Parchet. Instanţa de control judiciar, prin raportare la probatoriul administrat în cauză şi reluat în apel, constată că fapta inculpatului Vasilescu nu întruneşte elementele de tipicitate obiectivă a infracţiunii de abuz în serviciu, a stabilit Curtea de Apel Timișoara într-o sentință definitivă de achitare.